3.07.03. Uzdevums par tematu SPIRTI, FENOLI, ALDEHĪDI, KARBONSKĀBES (2.)

12. klase

Izpildi prasīto!

1.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas acetaldehīdam reaģējot ar etanolu, ja vielu daudzuma attiecība ir 1:2!
2.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas fenolam reaģējot ar kālija hidroksīdu!
3.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas etilēnglikolam reaģējot ar bromūdeņradi, ja vielu daudzuma attiecība ir 1:2!
4.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas butānskābei reaģējot ar propanolu-1!
5.
Uzraksti, cik ķīmiskas saites starp atomiem ir skudrskābes molekulā!
6.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas reducējot 2,3-dimetilbutanālu!
7.
Uzraksti, ko novēro, karsējot sudraba nitrāta (“sudraba oksīda”) amojakāla šķīduma un aldehīda šķīduma maisījumu; ja uz mēģenes sieniņam izgulsnējas spīdīga metāla kārta - raksti 1, ja veidojas baltas nogulsnes – raksti 2, ja veidojas zilas nogulsnes – raksti 3, ja veidojas oranžsarkanas nogulsnes – raksti 4!
8.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas propanolam-1 reaģējot ar etiķskābi!
9.
Uzraksti, kāds nosaukums ir ārstnieciskai vielai, kas veidojas salicilskābei (2-hidroksibenzoskābei) reaģējot ar etiķskābes anhidrīdu!
10.
Uzraksti, kādas īpašības ir fenolam; ja bāziskas – raksti 1, ja skābas – raksti 2, ja fenols ir amfotērs – raksti 3!
11.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas citronskābei reaģējot ar nātrija karbonātu daudzuma attiecībā 1:3!
12.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas karsējot propanola-2 un koncentrētas sērskābes maisījumu temperatūrā < 140 °C!
13.
Uzraksti, kāds nosaukums pēc IUPAC ir propionskābes aldehīdam!
14.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas etānskābei reaģējot ar propanolu-1!
15.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas sviestskābei reaģējot ar propanolu-2!
16.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas 1-brompropānam reaģējot ar nātrija hidroksīda šķīdumu ūdenī!
17.
Uzraksti, cik protonu ir metanola molekulā (jāraksta skaitli)!
18.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas dehidratējot amonija acetātu!
19.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas hidratējot etilēnoksīdu!
20.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas izgulsnējas nātrija stearāta šķīdumam pievienojot citrona sulu!
21.
Uzraksti, kāds nosaukums ir ogļūdeņradim, no kura pēc R.Ūdra u.c. izstrādāta paņēmiena (1942. g.) pasaulē ražo fenolu!
22.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas palmitīnskābei reaģējot ar kālija hidroksīdu!
23.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas sviestskābei reaģējot ar nātriju!
24.
Uzraksti, kura skābe ir stiprāka kā elektrolīts; ja 2-hlorbutānskābe – raksti 1, ja 3-hlorbutānskābe – raksti 2, ja 4-hlorbutānskābe – raksti 3!
25.
Uzraksti, ar kura reaģenta palīdzību var atšķirt etilēnglikolu no etanola; ja ar bromūdens palīdzību – raksti 1, ja ar kālija permanganāta šķīdumu – raksti 2, ja ar vara(II) hidroksīdu – raksti 3!
26.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas metānskābei reaģējot ar propanolu-1!
27.
Uzraksti, kura viela (n.a.) atrodas cietā agregātstāvoklī; ja etiķskābe – raksti 1, ja formaldehīds – raksti 2, ja etilēnglikols – raksti 3, ja oktāns – raksti 4!
28.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas tereftalskābes un etilēnglikola polikondensācijas reakcijas rezultātā!
29.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas benzoskābei reaģējot ar propanolu-1!
30.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas karsējot butanola-1 un koncentrētas sērskābes maisījumu temperatūrā > 140 °C!