3.07.03. Uzdevums par tematu SPIRTI, FENOLI, ALDEHĪDI, KARBONSKĀBES (2.)

12. klase

Izpildi prasīto!

1.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas karsējot propanola-1 un koncentrētas sērskābes maisījumu temperatūrā > 140 °C!
2.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas metanolam reaģējot ar skudrskābi!
3.
Uzraksti, kurai vielai ir visaugstākā viršanas temperatūra; ja pentanolam-1 (amilspirtam) - raksti 1, ja etanolam - raksti 2, ja 2,3-dimetilheksanolam-1 – raksti 3!
4.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas etānskābei reaģējot ar etanolu!
5.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas reducējot heksanālu!
6.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas cikloheksanolam reaģējot ar bromūdeņradi!
7.
Uzraksti, cik elektronu ir skudrskābes molekulā!
8.
Uzraksti, cik ķīmiskās saites ir metanāla molekulā!
9.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas etiķskābei reaģējot ar propanolu-1!
10.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas glicerīnam reaģējot ar nātriju!
11.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas palmitīnskābei reaģējot ar metanolu!
12.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas glicerīnam reaģējot ar hlorūdeņradi, ja vielu daudzuma attiecība ir 1:3!
13.
Uzraksti, kura viela vislabāk šķīst ūdenī; ja oktanols-1 - raksti 1, ja etanols - raksti 2, ja 2,3,4-trimetilheksanols-2 – raksti 3!
14.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas reducējot propanālu!
15.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas 2-metilpropanolam-2 reaģējot ar bromūdeņradi!
16.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas hidratējot etilēnoksīdu!
17.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas propanolam-1 reaģējot ar bromūdeņradi!
18.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas stearīnskābei reaģējot ar propanolu-2!
19.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas karsējot propanola-2 un koncentrētas sērskābes maisījumu temperatūrā > 140 °C!
20.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas etanolam reaģējot ar skudrskābi!
21.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas skābeņskābei reaģējot ar amonjaku daudzuma attiecība 1:2!
22.
Uzraksti, kāda smarža ir fenolam; ja smaržas nav - raksti 1, ja fenolam ir smarža līdzīga acetonam - raksti 2, ja fenolam ir smarža līdzīga guašai – raksti 3!
23.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas reducējot propanonu!
24.
Uzraksti, cik ķīmiskās saites ir metanola molekulā (jāraksta skaitli)!
25.
Uzraksti, kāds nosaukums pēc IUPAC ir organiskai vielai, kas veidojas oksidējot sviestskābes aldehīdu!
26.
Uzraksti, kuru daudzvērtīgo spirtu izmanto kosmētikā ka ādu mīkstinošo līdzekli; ja etilēnglikolu – raksti 1, ja glicerīnu – raksti 2, ja sorbītu – raksti 3!
27.
Uzraksti, kuras vielas viens mols ieņem vismazāku tilpumu (n.a.); ja metāna – raksti 1, ja metanola – raksti 2, ja metanāla – raksti 3!
28.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas etānskābei reaģējot ar propanolu-2!
29.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas propionskābei reaģējot ar propanolu-2!
30.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas karsējot sviestskābes un koncentrētas sērskābes maisījumu!
31.
Uzraksti, kāds hibridizācijas veids ir oglekļa atoma elektronapvalkam metānskābē; ja sp3 – raksti 1, ja sp2 – raksti 2, ja sp – raksti 3!
32.
Uzraksti, kāds nosaukums pēc IUPAC ir organiskai vielai, kas veidojas oksidējot formaldehīdu!
33.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas citronskābei reaģējot ar kālija hidroksīdu daudzuma attiecībā 1:2!
34.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas sviestskābei reaģējot ar metanolu!
35.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas etiķskābei reaģējot ar propanolu-2!