3.07.03. Uzdevums par tematu SPIRTI, FENOLI, ALDEHĪDI, KARBONSKĀBES (2.)

12. klase

Izpildi prasīto!

1.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas prop-2-enolam-1 (alilspirtam) reaģējot ar ūdeņradi!
2.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas reducējot propanālu!
3.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas propanolam-2 reaģējot ar etiķskābi!
4.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas oksidējot propanolu-1, ja oksidētājs nav pārākumā!
5.
Uzraksti, no kuras izejvielas izdala fenolu; ja no dabasgāzes - raksti 1, ja no naftas – raksti 2, ja no akmeņogļu darvas – raksti 3, ja no biomasas – raksti 4!
6.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas etānskābei reaģējot ar hloru, ja vielu daudzuma attiecība ir 1:3!
7.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas etilēnglikolam reaģējot ar nitrējošo maisījumu (koncentrētas slāpekļskābes un koncentrētas sērskābes maisījumu)!
8.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas butānskābei reaģējot ar metanolu!
9.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas skudrskābei reaģējot ar amonjaku!
10.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas acetaldehīdam reaģējot ar etanolu, ja vielu daudzuma attiecība ir 1:1!
11.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas palmitīnskābei reaģējot ar propanolu-1!
12.
Uzraksti, kāds nosaukums pēc IUPAC ir baldriānskābes aldehīdam!
13.
Uzraksti, ko novēro, karsējot sudraba nitrāta (“sudraba oksīda”) amojakāla šķīduma un aldehīda šķīduma maisījumu; ja uz mēģenes sieniņam izgulsnējas spīdīga metāla kārta - raksti 1, ja veidojas baltas nogulsnes – raksti 2, ja veidojas zilas nogulsnes – raksti 3, ja veidojas oranžsarkanas nogulsnes – raksti 4!
14.
Uzraksti, kura viela (n.a.) labi šķīst ūdenī; ja sudraba acetilenīds – raksti 1, ja benzols – raksti 2, ja metanāls – raksti 3, ja 2,4,6-tribromfenols – raksti 4!
15.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas prop-2-enolam-1 (alilspirtam) reaģējot ar bromūdeni!
16.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas karsējot propanola-1 un koncentrētas sērskābes maisījumu temperatūrā > 140 °C!
17.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas akrilskābei reaģējot ar propanolu-2!
18.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas karsējot 2-metilbutanola-2 un koncentrētas sērskābes maisījumu temperatūrā > 140 °C!
19.
Uzraksti, kurš indikators karbonskābes šķīdumā maina krāsu no oranžas uz sarkanu!
20.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas fenolam reaģējot ar slāpekļskābi, ja vielu daudzuma attiecība ir 1:3!
21.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas fenolam reaģējot ar bromūdeni!
22.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas glicerīnam reaģējot ar nātriju!
23.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas propanolam-2 reaģējot ar hlorūdeņradi!
24.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas fenolam reaģējot ar slāpekļskābi, ja vielu daudzuma attiecība ir 1:1!
25.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas etiķskābei reaģējot ar sudraba oksīdu!
26.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas metānskābei reaģējot ar propanolu-1!
27.
Uzraksti, cik elektronu ir metanola molekulā (jāraksta skaitli)!
28.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas izgulsnējas nātrija palmitāta šķīdumam pievienojot citrona sulu!
29.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas oksidējot propanolu-2!
30.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas 1,2,3-tribrompropānam reaģējot ar kālija hidroksīda ūdens šķīdumu!
31.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir gāzei, kas veidojas karsējot skudrskābes un koncentrētas sērskābes maisījumu!
32.
Uzraksti, kāds ir 3-fenilpropenāla triviālais (vēsturiskais) nosaukums!
33.
Uzraksti, kādas īpašības ir fenolam; ja bāziskas – raksti 1, ja skābas – raksti 2, ja fenols ir amfotērs – raksti 3!
34.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas karsējot etiķskābes un koncentrētas sērskābes maisījumu!
35.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas 2-brompropānam reaģējot ar nātrija hidroksīda šķīdumu ūdenī!