3.07.02. Uzdevums par tematu KARBONSKĀBES (2.)

12. klase

Izpildi prasīto!

1.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas etiķskābei reaģējot ar metanolu!
2.
Uzraksti, kurš indikators karbonskābes šķīdumā maina krāsu no oranžas uz sarkanu!
3.
Uzraksti, kāds nosaukums ir karbonskābēm raksturīgas funkcionālās grupas!
4.
Uzraksti, cik protonu ir skudrskābes molekulā!
5.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas izgulsnējas nātrija stearāta šķīdumam pievienojot citrona sulu!
6.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas stearīnskābei reaģējot ar nātrija hidroksīdu!
7.
Uzraksti, kāds nosaukums ir ārstnieciskai vielai, kas veidojas salicilskābei (2-hidroksibenzoskābei) reaģējot ar etiķskābes anhidrīdu!
8.
Uzraksti, kura skābe ir vājš elektrolīts; ja etiķskābe – raksti 1, ja skudrskābe – raksti 2, ja trifluoretānskābe – raksti 3!
9.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas citronskābei reaģējot ar kālija hidroksīdu daudzuma attiecībā 1:3!
10.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas etiķskābei reaģējot ar litija hidroksīdu!
11.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas citronskābei reaģējot ar kālija hidroksīdu daudzuma attiecībā 1:1!
12.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas bārija metanoātam reaģējot ar sērskābi!
13.
Uzraksti, kāds nosaukums ir aldehīdiem un ketoniem raksturīgas funkcionālās grupas!
14.
Uzraksti, kāds hibridizācijas veids ir oglekļa atoma elektronapvalkam metānskābē; ja sp3 – raksti 1, ja sp2 – raksti 2, ja sp – raksti 3!
15.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas etānskābei reaģējot ar hloru, ja vielu daudzuma attiecība ir 1:3!
16.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas propānskābei reaģējot ar etanolu!
17.
Uzraksti, kāds pēc IUPAC nosaukums ir skābei, kas ir atrodama skudrās!
18.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas skudrskābei reaģējot ar magniju!
19.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas benzoskābei reaģējot ar propanolu-2!
20.
Uzraksti, kurā gadījumā atkrāsojas paskābināts kālija permanganāta šķīdums; ja to pievienojot palmitīnskābei – raksti 1, ja to pievienojot oleīnskābei – raksti 2, ja to pievienojot stearīnskābei – raksti 3!
21.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas karsējot propionskābes un koncentrētas sērskābes maisījumu!
22.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas etiķskābei reaģējot ar nātrija karbonātu!
23.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas palmitīnskābei reaģējot ar kālija hidroksīdu!
24.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas etiķskābei reaģējot ar magniju!
25.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas butānskābei reaģējot ar propanolu-2!
26.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas benzoskābei reaģējot ar etanolu!
27.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas skudrskābei reaģējot ar propanolu-2!
28.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas skābeņskābei reaģējot ar amonjaku daudzuma attiecība 1:1!
29.
Uzraksti, cik kovalentās pī (π) saites ir skudrskābes molekulā!
30.
Uzraksti, cik vielas veidojas citronskābei reaģējot ar dzeramo sodu (jāraksta skaitli)!
31.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas tereftalskābei reaģējot ar nātrija hidroksīdu daudzuma attiecība 1:2!
32.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas skābeņskābei reaģējot ar kālija hidroksīdu daudzuma attiecība 1:1!
33.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas nātrija palmitāta šķīdumam pievienojot sālsskābi!
34.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas etanolam reaģējot ar sērskābi, ja vielu daudzuma attiecība reakcijā ir 1:2!
35.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas svina(II) acetātam reaģējot ar sērskābi!