3.07.02. Uzdevums par tematu KARBONSKĀBES (2.)

12. klase

Izpildi prasīto!

1.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas etiķskābei reaģējot ar kalcija oksīdu!
2.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas etiķskābei reaģējot ar metanolu!
3.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas nātrija stearāta šķīdumam pievienojot sērskābes šķīdumu!
4.
Uzraksti, kā mainās pH skaitliskā vērtība, skudrsābes šķīdumam pievienojot kālija hidroksīda šķīdumu; ja pieaug – raksti 1, ja samazinās – raksti 2!
5.
Uzraksti, cik vielas rodas etiķskābei reaģējot ar sodu (jāraksta skaitli)!
6.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas skābeņskābei reaģējot ar kālija hidroksīdu daudzuma attiecība 1:2!
7.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas skābeņskābei reaģējot ar amonjaku daudzuma attiecība 1:2!
8.
Uzraksti, ko novēro, karsējot sudraba nitrāta (“sudraba oksīda”) amojakāla šķīduma un skudrskābes šķīduma maisījumu; ja uz mēģenes sieniņam izgulsnējas spīdīga metāla kārta - raksti 1, ja veidojas baltas nogulsnes – raksti 2, ja veidojas zilas nogulsnes – raksti 3, ja veidojas oranžsarkanas nogulsnes – raksti 4!
9.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas butānskābei reaģējot ar metanolu!
10.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas palmitīnskābei reaģējot ar kālija hidroksīdu!
11.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas tereftalskābei reaģējot ar nātrija hidroksīdu daudzuma attiecība 1:1!
12.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas nātrija formiātam reaģējot ar sērskābi!
13.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas sviestskābei reaģējot ar propanolu-1!
14.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas skudrskābei reaģējot ar propanolu-2!
15.
Uzraksti, kāds nosaukums ir spirtiem un fenoliem raksturīgas funkcionālās grupas!
16.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas izgulsnējas nātrija palmitāta šķīdumam pievienojot citrona sulu!
17.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas akrilskābei reaģējot ar propanolu-2!
18.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas metānskābei reaģējot ar propanolu-1!
19.
Uzraksti, cik kovalentās pī (π) saites ir skudrskābes molekulā!
20.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas etiķskābei reaģējot ar propanolu-1!
21.
Uzraksti, kura skābe ir vidēji stiprs elektrolīts; ja etiķskābe – raksti 1, ja skudrskābe – raksti 2, ja trifluoretānskābe – raksti 3!
22.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas sudraba acetātam reaģējot ar sālsskābi!
23.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas karsējot etiķskābes un koncentrētas sērskābes maisījumu!
24.
Uzraksti, kāds nosaukums ir aldehīdiem un ketoniem raksturīgas funkcionālās grupas!
25.
Uzraksti, kāda ir iegūta šķīduma pH skaitliskā vērtība, ja etiķskābe izreaģēja ar nātrija hidroksīdu turklāt reaģējošo vielu daudzuma attiecība bija 1:1; ja iegūtā šķīduma pH<7 – raksti 1, ja pH=7 - raksti 2, ja pH>7 – raksti 3!
26.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas tereftalskābei reaģējot ar nātrija hidroksīdu daudzuma attiecība 1:2!
27.
Uzraksti, kāds nosaukums ir karbonskābēm raksturīgas funkcionālās grupas!
28.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas acetilhlorīdam reaģējot ar nātrija acetātu
29.
Uzraksti, kāds hibridizācijas veids ir oglekļa atoma elektronapvalkam metānskābē; ja sp3 – raksti 1, ja sp2 – raksti 2, ja sp – raksti 3!
30.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas benzoskābei reaģējot ar metanolu!