3.07.01. Uzdevums par tematu SPIRTI, FENOLI, ALDEHĪDI (2.)

12. klase

Izpildi prasīto!

1.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas 1,1-dibrompropānam reaģējot ar kālija hidroksīda ūdens šķīdumu!
2.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas oksidējot propanolu-2!
3.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas 1,2,3-trihlorpropānam reaģējot ar kālija hidroksīda ūdens šķīdumu!
4.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas oksidējot butanolu-1, ja oksidētājs nav pārākumā!
5.
Uzraksti, kuras vielas šķīdums ūdenī vada elektrisko strāvu; ja etilēnglikola – raksti 1, ja nātrija fenolāta – raksti 2, ja glicerīna – raksti 3, ja etilacetāta – raksti 4!
6.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas propanolam-2 reaģējot ar bromūdeņradi!
7.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas karsējot butanola-1 un koncentrētas sērskābes maisījumu temperatūrā > 140 °C!
8.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas 1,1-dihlorpropānam reaģējot ar kālija hidroksīda ūdens šķīdumu!
9.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas 1-hlorpropānam reaģējot ar kālija hidroksīda šķīdumu ūdenī!
10.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas 2-metilpropanolam-1 reaģējot ar bromūdeņradi!
11.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas etilēnglikola starpmolekulārās dehidratācijas rezultātā!
12.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas reducējot pentanālu!
13.
Uzraksti, kādai elektrolītu grupai pieder karbolskābe; ja ir stiprs elektrolīts - raksti 1, ja vidēji stiprs – raksti 2, ja karbolskābe ir vājš elektrolīts – raksti 3!
14.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas karsējot propanola-1 un koncentrētas sērskābes maisījumu temperatūrā < 140 °C!
15.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas etanolam reaģējot ar skudrskābi!
16.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas fenolam reaģējot ar kālija hidroksīdu!
17.
Uzraksti, kāda smarža ir fenolam; ja smaržas nav - raksti 1, ja fenolam ir smarža līdzīga acetonam - raksti 2, ja fenolam ir smarža līdzīga guašai – raksti 3!
18.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas etilēnglikolam reaģējot ar bromūdeņradi, ja vielu daudzuma attiecība ir 1:2!
19.
Uzraksti, kāds nosaukums pēc IUPAC ir kapronskābes aldehīdam!
20.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas karsējot metanola un koncentrētas sērskābes maisījumu temperatūrā < 140 °C!
21.
Uzraksti, cik ķīmiskās saites ir metanāla molekulā!
22.
Uzraksti, kāds nosaukums ir ogļūdeņradim, no kura pēc R.Ūdra u.c. izstrādāta paņēmiena (1942. g.) pasaulē ražo fenolu!
23.
Uzraksti, ko novēro fenola suspensijai pievienojot dzelzs(III) hlorīda šķīdumu; ja veidojas brūnas nogulsnes – raksti 1, ja šķīdums krāsojas tumši violets – raksti 2, ja veidojas baltas nogulsnes – raksti 3!
24.
Uzraksti, kurai vielai ir visaugstākā viršanas temperatūra; ja propanolam-1 – raksti 1, ja propāndiolam-1,2 – raksti 2, ja propāntriolam-1,2,3 – raksti 3!
25.
Uzraksti, ko novēro, etilēnglikolam pievienojot vara(II) hidroksīdu; ja veidojas oranžas nogulsnes – raksti 1, ja veidojas zilas nogulsnes – raksti 2, ja veidojas intensīvi zilas krāsas šķīdums – raksti 3!
26.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas propanolam-2 reaģējot ar hlorūdeņradi!
27.
Uzraksti, kāds nosaukums pēc IUPAC ir organiskai vielai, kas veidojas oksidējot kapronskābes aldehīdu!
28.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas oksidējot heksanolu-1 (amilspirtu), ja oksidētājs nav pārākumā!
29.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas 1,2,3-tribrompropānam reaģējot ar kālija hidroksīda ūdens šķīdumu!
30.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas reducējot butanonu!
31.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas glicerīnam reaģējot ar bromūdeņradi, ja vielu daudzuma attiecība ir 1:3!
32.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas no glikozes rauga fermentu iedarbībā!
33.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas propanolam-1 reaģējot ar skudrskābi!
34.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas karsējot butanola-2 un koncentrētas sērskābes maisījumu temperatūrā > 140 °C!
35.
Uzraksti, kāds nosaukums pēc IUPAC ir organiskai vielai, kas veidojas oksidējot formaldehīdu!