3.07.01. Uzdevums par tematu SPIRTI, FENOLI, ALDEHĪDI (2.)

12. klase

Izpildi prasīto!

1.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas fenolam reaģējot ar nātrija hidroksīdu!
2.
Aprēķini un uzraksti, kāda ir oglekļa oksidēšanas pakāpe metanālā!
3.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas oksidējot heksanolu-1 (amilspirtu), ja oksidētājs nav pārākumā!
4.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas 1,1-dihlorpropānam reaģējot ar kālija hidroksīda ūdens šķīdumu!
5.
Uzraksti, kuru spirtu izmanto kā izejvielu polimēra ražošanā; ja etanolu – raksti 1, ja etilēnglikolu – raksti 2, ja glicerīnu – raksti 3, ja sorbītu – raksti 4!
6.
Uzraksti, kuras vielas šķīdums ūdenī vada elektrisko strāvu; ja etilēnglikola – raksti 1, ja nātrija fenolāta – raksti 2, ja glicerīna – raksti 3, ja etilacetāta – raksti 4!
7.
Uzraksti, kuras vielas viens mols ieņem vismazāku tilpumu (n.a.); ja metāna – raksti 1, ja metanola – raksti 2, ja metanāla – raksti 3!
8.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas etanolam reaģējot ar etiķskābi!
9.
Uzraksti, kurš no daudzvērtīgajiem spirtiem ir indīgs; ja etāndiols-1,2 – raksti 1, ja propāntriols-1,2,3 – raksti 2, ja heksānheksaols-1,2,3,4,5,6 – raksti 3!
10.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas fenolam reaģējot ar nātriju!
11.
Uzraksti, kāds ir vēsturisks nosaukums reaģentam aldehīdu pieradīšanai, ko pagatavo no vara(II) hidroksīda!
12.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas propanolam-2 reaģējot ar skudrskābi!
13.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas metanolam reaģējot ar nātriju!
14.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas etanolam reaģējot ar nātriju!
15.
Uzraksti, cik protonu ir metanāla molekulā!
16.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas oglekļa(II) oksīdam reaģējot ar ūdeņradi, ja vielu daudzuma attiecība ir 1:2!
17.
Uzraksti, ko novēro fenola šķīdumam pievienojot bromūdeni; ja bromūdens atkrāsojas – raksti 1, ja veidojas baltas nogulsnes – raksti 2, ja veidojas brūnas nogulsnes, raksti 3!
18.
Uzraksti, kāds ir 4-hidroksi-3-metoksibenzaldehīda triviālais (vēsturiskais) nosaukums!
19.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas etilēnglikola un tereftalskābes polikondensācijas reakcijas rezultātā!
20.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas karsējot metanola un koncentrētas sērskābes maisījumu temperatūrā < 140 °C!
21.
Uzraksti, kurai vielai ir viszemākā viršanas temperatūra; ja propilspirtam – raksti 1, ja propilēnglikolam – raksti 2, ja glicerīnam – raksti 3!
22.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas glicerīnam reaģējot ar hlorūdeņradi, ja vielu daudzuma attiecība ir 1:3!
23.
Uzraksti, ko novēro, etilēnglikolam pievienojot vara(II) hidroksīdu; ja veidojas oranžas nogulsnes – raksti 1, ja veidojas zilas nogulsnes – raksti 2, ja veidojas intensīvi zilas krāsas šķīdums – raksti 3!
24.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas metanolam reaģējot ar skudrskābi!
25.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas oksidējot propanolu-2!
26.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas 1,1-dibrompropānam reaģējot ar kālija hidroksīda ūdens šķīdumu!
27.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas etilēnglikolam reaģējot ar nitrējošo maisījumu (koncentrētas slāpekļskābes un koncentrētas sērskābes maisījumu)!
28.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas cikloheksēnam reaģējot ar metānskābi!
29.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas glicerīnam reaģējot ar vara(II) hidroksīdu!
30.
Uzraksti, cik ķīmiskās saites ir etanola molekulā (jāraksta skaitli)!
31.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas reducējot pentanālu!
32.
Uzraksti, kurai vielai ir visaugstākā viršanas temperatūra; ja pentanolam-1 (amilspirtam) - raksti 1, ja etanolam - raksti 2, ja 2,3-dimetilheksanolam-1 – raksti 3!
33.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas propanolam-1 reaģējot ar bromūdeņradi!
34.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas oksidējot butanolu-1, ja oksidētājs nav pārākumā!
35.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas hidratējot etilēnoksīdu!