3.07.01. Uzdevums par tematu SPIRTI, FENOLI, ALDEHĪDI (2.)

12. klase

Izpildi prasīto!

1.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas fenola hidrogenēšanas reakcijas rezultātā!
2.
Uzraksti, kāds nosaukums pēc IUPAC ir acetaldehīdam!
3.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas propanolam-1 reaģējot ar etiķskābi!
4.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas glicerīnam reaģējot ar nitrējošo maisījumu (koncentrētas slāpekļskābes un koncentrētas sērskābes maisījumu)!
5.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas oksidējot pentanolu-1 (amilspirtu), ja oksidētājs nav pārākumā!
6.
Uzraksti, kādas īpašības ir fenolam; ja bāziskas – raksti 1, ja skābas – raksti 2, ja fenols ir amfotērs – raksti 3!
7.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas etanolam reaģējot ar skudrskābi!
8.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas fenolam reaģējot ar kālija hidroksīdu!
9.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas dehidratējot cikloheksanolu!
10.
Uzraksti, kāds nosaukums pēc IUPAC ir organiskai vielai, kas veidojas oksidējot formaldehīdu!
11.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas karsējot etanola un koncentrētas sērskābes maisījumu temperatūrā < 140 °C!
12.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas etilēnglikola starpmolekulārās dehidratācijas rezultātā!
13.
Uzraksti, kāds nosaukums pēc IUPAC ir baldriānskābes aldehīdam!
14.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas reducējot propanālu!
15.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas cikloheksēnam reaģējot ar etānskābi!
16.
Uzraksti, kāds nosaukums pēc IUPAC ir propionskābes aldehīdam!
17.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas karsējot 2,3-dimetilbutanola-2 un koncentrētas sērskābes maisījumu temperatūrā > 140 °C!
18.
Uzraksti, kādai elektrolītu grupai pieder karbolskābe; ja ir stiprs elektrolīts - raksti 1, ja vidēji stiprs – raksti 2, ja karbolskābe ir vājš elektrolīts – raksti 3!
19.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas 1,1-dibrompropānam reaģējot ar kālija hidroksīda ūdens šķīdumu!
20.
Uzraksti, kāds ir vēsturisks nosaukums reaģentam aldehīdu pieradīšanai, ko pagatavo no sudraba nitrāta!
21.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas karsējot propanola-1 un koncentrētas sērskābes maisījumu temperatūrā > 140 °C!
22.
Uzraksti, kāds vēsturisks nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas formaldehīdam reaģējot ar amonjaku!
23.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas 1-hlorpropānam reaģējot ar kālija hidroksīda šķīdumu ūdenī!
24.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas paaugstinātā temperatūrā etanolam reaģējot ar vara(II) oksīdu!
25.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas fenolam reaģējot ar bromūdeni!
26.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas karsējot propanola-2 un koncentrētas sērskābes maisījumu temperatūrā < 140 °C!
27.
Uzraksti, kāds nosaukums pēc IUPAC ir sviestskābes aldehīdam!
28.
Uzraksti, kurai vielai ir visaugstākā viršanas temperatūra; ja propanolam-1 – raksti 1, ja propāndiolam-1,2 – raksti 2, ja propāntriolam-1,2,3 – raksti 3!
29.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas 1,1-dihloretānam reaģējot ar nātrija hidroksīda ūdens šķīdumu!
30.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas etilēnglikolam reaģējot ar vara(II) hidroksīdu!