3.06.03. Uzdevums par tematu OGĻŪDEŅRAŽI (2.)

12. klase

Izpildi prasīto!

1.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas karsējot 1,3-dihlorbutāna un magnija maisījumu!
2.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas 2-brompropānam reaģējot ar kālija hidroksīda šķīdumu spirtā!
3.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas toluolam reaģējot ar bromu katalizatora klātbūtnē, ja vielas izreaģē daudzuma attiecībā 1:3!
4.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas karsējot 1,3-dihlorpropāna un magnija maisījumu!
5.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas o-ksilolam pievienojot ūdeņradi!
6.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas ciklobutānam pievienojot hloru!
7.
Uzraksti, kāds nosaukums ir vielai, kas veidojas propīnam reaģējot ar ūdeņradi daudzuma attiecībā 1:1!
8.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas rodas hlorbenzolam reaģējot ar slāpekļskābi, ja vielu daudzumu attiecība ir 1:1!
9.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas rodas naftalīnam reaģējot ar slāpekļskābi, ja vielu daudzuma attiecība ir 1:1!
10.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas ar kālija permanganāta šķīdumu iedarbojoties uz etilbenzolu skābā vidē!
11.
Uzraksti, vai etānam ir smarža (ja ir, raksti 1, ja nav, raksti 0)!
12.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas hlormetānu karsējot ar nātriju!
13.
Uzraksti, cik elektronu ir butadiēna-1,3 molekulā (jāraksta skaitli)!
14.
Uzraksti, cik sigma (σ) saites ir etīna molekulā (jāraksta skaitli)!
15.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai skābei, kas veidojas etīnam reaģējot ar atšķaidītu kālija permanganāta šķīdumu!
16.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas butīnam-2 reaģējot ar ūdeni!
17.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas butēnam-1 reaģējot ar bromūdeni!
18.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas elektrolizējot nātrija acetāta šķīdumu!
19.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas 2-metilbutadiēnam-1,3 reaģējot ar ūdeņradi daudzuma attiecībā 1:2!
20.
Uzraksti, kura viela – etīns vai etāns – atkrāso kālija permanganāta šķīdumu; ja etīns - raksti 1, ja etāns – raksti 2!
21.
Uzraksti, cik nepolāras kovalentas saites ir cikloheksāna molekulā (jāraksta skaitli)!
22.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas metilciklobutānam pievienojot bromu!
23.
Uzraksti, kā benzols šķīst ūdenī; ja labi šķīst – raksti 1, ja viela ūdenī praktiski nešķīst, raksti 0!
24.
Uzraksti, cik cikloalkānu ir ar molekulāro formulu C5H10 (jāraksta skaitli)!
25.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas 1,2-dibrometānam reaģējot ar kālija hidroksīda šķīdumu spirtā!
26.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas 2-metilbutadiēnam-1,3 reaģējot ar ūdeņradi daudzuma attiecībā 1:1!
27.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas metānam reaģējot ar hloru daudzuma attiecībā 1:2!
28.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas propīnam reaģējot ar hlorūdeni, ja propīna un hlora daudzuma attiecība ir 1:1!
29.
Uzraksti, cik kovalentās sigma (σ) ķīmiskās saites ir etēna molekulā (jāraksta skaitli)!
30.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas butēnam-1 reaģējot ar ūdens tvaiku!
31.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas propīnam reaģējot ar hlorūdeņradi, ja propīna un hlorūdeņraža daudzuma attiecība ir 1:1!
32.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas toluolam pievienojot ūdeņradi!
33.
Uzraksti, kuras vielas polimerizācijas produktu izmanto kā izejvielu plastmasas ražošanā; ja etāna - raksti 1., ja etēna - raksti 2, ja etīna - raksti 3, bet ja butadiēna-1,3 - raksti 4!
34.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas toluolam reaģējot ar hloru katalizatora klātbūtnē, ja vielas izreaģē daudzuma attiecībā 1:1!
35.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas 1,2-dihlorpropānam reaģējot ar magniju!