3.06.03. Uzdevums par tematu OGĻŪDEŅRAŽI (2.)

12. klase

Izpildi prasīto!

1.
Uzraksti, kāds nosaukums ir vielai, kas veidojas propīnam reaģējot ar ūdeņradi daudzuma attiecībā 1:2!
2.
Uzraksti, kura viela deg gaisā ar dzeltenu liesmu; ja metāns, - raksti 1, ja etēns - raksti 2, bet ja etīns – raksti 3!
3.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas butēnam-2 reaģējot ar bromūdeni!
4.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas rodas karsējot nātrija benzoāta un natronkaļķu (nātrija hidroksīda un kalcija oksīda maisījums) maisījumu!
5.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas etānam reaģējot ar hloru daudzuma attiecībā 1:3!
6.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas propēnam reaģējot ar ūdens tvaiku!
7.
Uzraksti, vai etānam ir smarža (ja ir, raksti 1, ja nav, raksti 0)!
8.
Uzraksti, cik ķīmiskās saites ir ciklobutāna molekulā (jāraksta skaitli)!
9.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas butadiēnam-1,3 reaģējot ar ūdeņradi daudzuma attiecībā 1:2!
10.
Uzraksti, ko novēro benzolam pievienojot bromūdeni; ja bromūdens atkrāsojas - raksti 1, ja neatkrāsojas, bet veidojas viendabīgs maisījums – raksti 2, ja mēģenē veidojas divi slāņi (viens bezkrāsains, otrs brūns) – raksti 3!
11.
Uzraksti, kurai vielai – etēnam vai heptānam – ir lielāks blīvums (n.a.) (ja etēnam, raksti 1, ja heptānam – raksti 2)!
12.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas propīnam reaģējot ar bromūdeni, ja propīna un broma daudzuma attiecība ir 1:1!
13.
Uzraksti, kuras vielas viens mols ieņem lielāku tilpumu (n.a.); ja ciklopropāna – raksti 1, ja cikloheksāna – raksti 2!
14.
Uzraksti, cik elektronu ir butadiēna-1,3 molekulā (jāraksta skaitli)!
15.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas karsējot 1,3-dihlorpropāna un magnija maisījumu!
16.
Uzraksti, kāds nosaukums ir vielai, kas veidojas propīnam reaģējot ar ūdeņradi daudzuma attiecībā 1:1!
17.
Uzraksti, kā etēns šķīst ūdenī (la labi, raksti 1, ja praktiski nešķīst, raksti 0)!
18.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas 2-metilbutānam reaģējot ar hloru daudzuma attiecībā 1:1!
19.
Uzraksti, kāds nosaukums ir vielai, kas veidojas polimerizējoties propēnam!
20.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai skābei, kas veidojas etīnam reaģējot ar atšķaidītu kālija permanganāta šķīdumu!
21.
Uzraksti, dedzinot kuras vielas vienu molu, tiks patērēts vismazākais gaisa tilpums; ja propāna - raksti 1, ja propīna – raksti 2, ja ciklopropāna – raksti 3!
22.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas benzolam reaģējot ar hloretānu alumīnija hlorīda klātbūtnē!
23.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas etīnam reaģējot ar ūdeni!
24.
Uzraksti, kāds nosaukums ir vielai, kas veidojas butīnam-1 reaģējot ar ūdeņradi daudzuma attiecībā 1:1!
25.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas metilciklobutānam pievienojot hloru!
26.
Uzraksti, kāds nosaukums ir butēns-2, kas veidojas 1,2-dihloretānam reaģējot ar kālija hidroksīda šķīdumu spirtā!
27.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas propēnam reaģējot ar bromūdeni!
28.
Uzraksti, cik polāras kovalentas ķīmiskās saites ir etīna molekulā (jāraksta skaitli)!
29.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas etēnam reaģējot ar ūdeņradi!
30.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas propēnam reaģējot ar ūdeņradi!
31.
Uzraksti, kuras klases ogļūdeņraži ir atrodami naftas sastāvā; ja alkāni - raksti 1, ja alkēni - raksti 2, ja alkīni - raksti 3!
32.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas 1,2-dihlorpropānam reaģējot ar magniju!
33.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas benzolam reaģējot ar hlormetānu alumīnija hlorīda klātbūtnē!
34.
Uzraksti, cik elektronu ir etēna molekulā (jāraksta skaitli)!
35.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas 1-brompropānam reaģējot ar kālija hidroksīda šķīdumu spirtā!