3.06.02. Uzdevums par tematu CIKLISKIE OGĻŪDEŅRAŽI (2.)

12. klase

Izpildi prasīto!

1.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas ar gaismu iedarbojoties uz toluola tvaika un hlora maisījumu!
2.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas karsējot 1,4-dibrom-2,2,3-trimetilbutāna un magnija maisījumu!
3.
Uzraksti, kāds leņķis ir starp saitēm benzola molekulā; ja 109°28’ – raksti 1, ja 120° - raksti 2, ja 180° - raksti 3!
4.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas hidratējot cikloheksēnu!
5.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas karsējot 1,4-dihlor-2,2,3-trimetilbutāna un cinka pulvera maisījumu!
6.
Uzraksti, cik polāras kovalentas saites ir cikloheksāna molekulā (jāraksta skaitli)!
7.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas karsējot cikloheksāna un hlora maisījumu, ja cikloheksāna un hlora daudzuma attiecība ir 1:1!
8.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas rodas karsējot nātrija benzoāta un natronkaļķu (nātrija hidroksīda un kalcija oksīda maisījums) maisījumu!
9.
Uzraksti, cik nepolāras kovalentas saites ir ciklopropāna molekulā (jāraksta skaitli)!
10.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas benzolam reaģējot ar hloretānu alumīnija hlorīda klātbūtnē!
11.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas benzolam reaģējot ar hloru katalizatora klātbūtnē!
12.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas karsējot benzola un koncentrētas sērskābes maisījumu!
13.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas rodas stirolam reaģējot ar ūdeņradi, ja vielu daudzuma attiecība ir 1:1!
14.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas toluolam reaģējot ar hloru katalizatora klātbūtnē, ja vielas izreaģē daudzuma attiecībā 1:1!
15.
Uzraksti, cik cikloalkānu ir ar molekulāro formulu C5H10 (jāraksta skaitli)!
16.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas karsējot 2,4-dihlorpentāna un magnija maisījumu!
17.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas rodas naftalīnam reaģējot ar ūdeņradi, ja vielu daudzuma attiecība ir 1:5!
18.
Uzraksti, cik protonu ir ciklopropāna molekulā (jāraksta skaitli)!
19.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas toluolam pievienojot ūdeņradi!
20.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas metilciklopropānam pievienojot hloru!
21.
Uzraksti, dedzinot kuras vielas vienu molu, tiks patērēts vislielākais skābekļa tilpums; ja ciklopropāna - raksti 1, ja propīna – raksti 2, ja propāna – raksti 3!
22.
Uzraksti, kāds leņķis ir starp ķīmiskām saitēm cikloheksāna molekulā; ja 120° - raksti 1, ja 109°28’ – raksti 2, ja 180° - raksti 3, ja cits – raksti 4!
23.
Uzraksti, dedzinot kuras vielas vienu molu, tiks patērēts vismazākais gaisa tilpums; ja propāna - raksti 1, ja propīna – raksti 2, ja ciklopropāna – raksti 3!
24.
Uzraksti, kuras vielas viens mols ieņem mazāku tilpumu (n.a.); ja ciklopropāna – raksti 1, ja metilcikloheksāna – raksti 2!
25.
Uzraksti, kāds hibridizācijas veids ir oglekļa atoma elektronapvalkam benzola molekulā; ja sp3 – raksti 1, ja sp2 – raksti 2, ja sp – raksti 3!
26.
Uzraksti, cik nepolāras kovalentas saites ir cikloheksāna molekulā (jāraksta skaitli)!
27.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas karsējot 1,6-dibromheptāna un cinka pulvera maisījumu!
28.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas karsējot 1,4-dihlorbutāna un magnija maisījumu!
29.
Uzraksti, kā toluols šķīst cikloheksānā; ja labi šķīst – raksti 1, ja praktiski nešķīst, raksti 0!
30.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas toluolam reaģējot ar hloru katalizatora klātbūtnē, ja vielas izreaģē daudzuma attiecībā 1:3!
31.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas rodas hlorbenzolam reaģējot ar slāpekļskābi, ja vielu daudzumu attiecība ir 1:1!
32.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas benzolam reaģējot ar bromu katalizatora klātbūtnē!
33.
Uzraksti, kāds nosaukums ir kādai vienai organiskai vielai, kas veidojas katalītiski oksidējot kumolu!
34.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas karsējot 1,3-dibrompropāna un magnija maisījumu!
35.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas toluolam reaģējot ar slāpekļskābi, ja vielas izreaģē daudzuma attiecībā 1:1!