3.06.02. Uzdevums par tematu CIKLISKIE OGĻŪDEŅRAŽI (2.)

12. klase

Izpildi prasīto!

1.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas rodas naftalīnam reaģējot ar slāpekļskābi, ja vielu daudzuma attiecība ir 1:1!
2.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas benzolam reaģējot ar hloru katalizatora klātbūtnē!
3.
Uzraksti, cik cikloalkānu ir ar molekulāro formulu C4H8 (jāraksta skaitli)!
4.
Uzraksti, cik elektronu ir ciklopropāna molekulā (jāraksta skaitli)!
5.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas cikloheksānam reaģējot ar ūdeņradi!
6.
Uzraksti, kuras vielas viens mols (n.a.) ieņem vislielāko tilpumu; ja ciklopropāns – raksti 1, ja heksāns – raksti 2, ja toluols – raksti 3!
7.
Uzraksti, kāds hibridizācijas veids ir oglekļa atoma elektronapvalkam benzola molekulā; ja sp3 – raksti 1, ja sp2 – raksti 2, ja sp – raksti 3!
8.
Uzraksti, kāds nosaukums ir kādai vienai organiskai vielai, kas veidojas katalītiski oksidējot kumolu!
9.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas toluolam reaģējot ar hloru katalizatora klātbūtnē, ja vielas izreaģē daudzuma attiecībā 1:2!
10.
Uzraksti, dedzinot kuras vielas vienu molu, tiks patērēts vislielākais skābekļa tilpums; ja propāna - raksti 1, ja propēna – raksti 2, ja ciklopropāna – raksti 3!
11.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas toluolam reaģējot ar bromu katalizatora klātbūtnē, ja vielas izreaģē daudzuma attiecībā 1:3!
12.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas ciklobutānam pievienojot bromu!
13.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas cikloheksēnam reaģējot ar bromūdeni!
14.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas karsējot 1,4-dihlor-2,2,3-trimetilbutāna un cinka pulvera maisījumu!
15.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas benzolam reaģējot ar slāpekļskābi, ja vielas izreaģē daudzuma attiecībā 1:1!
16.
Uzraksti, cik polāras kovalentas saites ir cikloheksāna molekulā (jāraksta skaitli)!
17.
Uzraksti, dedzinot kuras vielas vienu molu, tiks patērēts vislielākais gaisa tilpums; ja propāna - raksti 1, ja propēna – raksti 2, ja ciklopropāna – raksti 3!
18.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas rodas polimerizējoties stirolam!
19.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas metilciklobutānam pievienojot hloru!
20.
Uzraksti, kāda krāsa ir benzolam; ja balta – raksti 1, ja dzeltena – raksti 2, ja melna – raksti 3, ja viela iz bezkrāsaina – raksti 4!
21.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas karsējot 2,4-dihlorpentāna un magnija maisījumu!
22.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas karsējot 1,3-dihlorpropāna un magnija maisījumu!
23.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas toluolam reaģējot ar hloru katalizatora klātbūtnē, ja vielas izreaģē daudzuma attiecībā 1:3!
24.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas ciklopropānam pievienojot hloru!
25.
Uzraksti, ar kādu liesmu benzols deg gaisā; ja ar zilu – raksti 1, ja ar dzeltenu – raksti 2, ja ar kūpošu – raksti 3!
26.
Uzraksti, kurai vielai ir vismazākais blīvums (n.a.); ja acetilēnam - raksti 1, ja heksānam – raksti 2, ja benzolam – raksti 3!
27.
Uzraksti, cik ķīmiskās saites ir ciklopropāna molekulā (jāraksta skaitli)!
28.
Uzraksti, kā benzols šķīst ūdenī; ja labi šķīst – raksti 1, ja viela ūdenī praktiski nešķīst, raksti 0!
29.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas o-ksilolam pievienojot ūdeņradi!
30.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas rodas nitrobenzolam reaģējot ar hloru, ja vielu daudzuma attiecība ir 1:1!
31.
Uzraksti, dedzinot kuras vielas vienu molu, tiks patērēts vislielākais skābekļa tilpums; ja ciklopropāna - raksti 1, ja propīna – raksti 2, ja propāna – raksti 3!
32.
Uzraksti, kā toluols šķīst cikloheksānā; ja labi šķīst – raksti 1, ja praktiski nešķīst, raksti 0!
33.
Uzraksti, cik ķīmiskās saites ir cikloheksāna molekulā (jāraksta skaitli)!
34.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas toluolam pievienojot ūdeņradi!
35.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas rodas hlorbenzolam reaģējot ar slāpekļskābi, ja vielu daudzumu attiecība ir 1:1!