3.06.02. Uzdevums par tematu CIKLISKIE OGĻŪDEŅRAŽI (2.)

12. klase

Izpildi prasīto!

1.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas metilciklobutānam pievienojot hloru!
2.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas benzolam reaģējot ar hlormetānu alumīnija hlorīda klātbūtnē!
3.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas rodas vinilbenzolam reaģējot ar bromūdeni!
4.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas toluolam reaģējot ar hloru katalizatora klātbūtnē, ja vielas izreaģē daudzuma attiecībā 1:3!
5.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas cikloheksēnam reaģējot ar bromūdeni!
6.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas rodas polimerizējoties stirolam!
7.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas benzolam reaģējot ar hloru katalizatora klātbūtnē!
8.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas m-ksilolam pievienojot ūdeņradi!
9.
Uzraksti, kāds ķīmiskās reakcijas veids ir raksturīgs cikloheksāna homologu rindas ogļūdeņražiem; ja pievienošanas – raksti 1, ja aizvietošanas – raksti 2!
10.
Uzraksti, dedzinot kuras vielas vienu molu, tiks patērēts vislielākais gaisa tilpums; ja propāna - raksti 1, ja propēna – raksti 2, ja ciklopropāna – raksti 3!
11.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas toluolam pievienojot ūdeņradi!
12.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas ciklopropānam reaģējot ar ūdeņradi!
13.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas karsējot 1,4-dibrombutāna un magnija maisījumu!
14.
Uzraksti, cik protonu ir ciklopropāna molekulā (jāraksta skaitli)!
15.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas toluolam reaģējot ar bromu katalizatora klātbūtnē, ja vielas izreaģē daudzuma attiecībā 1:2!
16.
Uzraksti, cik polāras kovalentas saites ir cikloheksāna molekulā (jāraksta skaitli)!
17.
Uzraksti, kā benzols šķīst heksānā; ja labi šķīst – raksti 1, ja praktiski nešķīst, raksti 0!
18.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas dehidrogenējot cikloheksānu!
19.
Uzraksti, dedzinot kuras vielas vienu molu, tiks patērēts vismazākais gaisa tilpums; ja propāna - raksti 1, ja propīna – raksti 2, ja ciklopropāna – raksti 3!
20.
Uzraksti, kuras vielas viens mols (n.a.) ieņem vislielāko tilpumu; ja ciklopropāns – raksti 1, ja heksāns – raksti 2, ja toluols – raksti 3!
21.
Uzraksti, kāds leņķis ir starp saitēm benzola molekulā; ja 109°28’ – raksti 1, ja 120° - raksti 2, ja 180° - raksti 3!
22.
Uzraksti, kāds ķīmiskās reakcijas veids ir raksturīgs cikloheksēna homologu rindas ogļūdeņražiem; ja pievienošanas – raksti 1, ja aizvietošanas – raksti 2!
23.
Uzraksti, cik nepolāras kovalentas saites ir ciklopropāna molekulā (jāraksta skaitli)!
24.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas etilbenzolam pievienojot ūdeņradi!
25.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas hidratējot cikloheksēnu!
26.
Uzraksti, kurai vielai ir vismazākais blīvums (n.a.); ja acetilēnam - raksti 1, ja heksānam – raksti 2, ja benzolam – raksti 3!
27.
Uzraksti, cik ķīmiskās saites ir ciklobutāna molekulā (jāraksta skaitli)!
28.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas benzolam reaģējot ar etēnu alumīnija hlorīda klātbūtnē!
29.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas toluolam reaģējot ar slāpekļskābi, ja vielas izreaģē daudzuma attiecībā 1:3!
30.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas toluolam reaģējot ar slāpekļskābi, ja vielas izreaģē daudzuma attiecībā 1:2!
31.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas ar kālija permanganāta šķīdumu iedarbojoties uz etilbenzolu skābā vidē!
32.
Uzraksti, cik polāras kovalentas saites ir ciklopropāna molekulā (jāraksta skaitli)!
33.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas metilciklopropānam pievienojot ūdeņradi!
34.
Uzraksti, cik ķīmiskās saites ir cikloheksāna molekulā (jāraksta skaitli)!
35.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas benzolam reaģējot ar hloretānu alumīnija hlorīda klātbūtnē!