3.06.01. Uzdevums par tematu ALIFĀTISKIE (VIRKNES) OGĻŪDEŅRAŽI (2.)

12. klase

Izpildi prasīto!

1.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas 1,2-dibrometānam reaģējot ar magniju!
2.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas alumīnija karbīdam reaģējot ar ūdeni!
3.
Uzraksti, cik polāras kovalentās ķīmiskās saites ir etēna molekulā (jāraksta skaitli)!
4.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas polimerizējoties butadiēnam-1,3!
5.
Uzraksi, kāds nosaukums ir spirtam, kas veidojas etēnam reaģējot ar kālija permanganāta šķīdumu!
6.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas 2-metilbutānam reaģējot ar hloru daudzuma attiecībā 1:1!
7.
Uzraksti, kā metāns šķīst ūdenī (la labi, raksti 1, ja praktiski nešķīst, raksti 0)!
8.
Uzraksti, vai etānam ir krāsa (ja ir, raksti 1, ja nav, raksti 0)!
9.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas 2-brompropānam reaģējot ar kālija hidroksīda šķīdumu spirtā!
10.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas 1,2-dihlorpropānam reaģējot ar magniju!
11.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas etīnam reaģējot ar bromūdeni, ja etīna un broma daudzuma attiecība ir 1:1!
12.
Uzraksti, cik protonu ir metāna molekulā (jāraksta skaitli)!
13.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas dehidrogenējot etēnu!
14.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas vinilacetilēnam reaģējot a r hlorūdeņradi!
15.
Uzraksti, cik nepolāras kovalentas ķīmiskās saites ir etīna molekulā (jāraksta skaitli)!
16.
Uzraksti, kurai vielai – metānam vai heksānam – ir lielāks blīvums (n.a.) (ja metānam, raksti 1, ja heksānam – raksti 2)!
17.
Uzraksti, cik nepolāras kovalentās ķīmiskās saites ir etēna molekulā (jāraksta skaitli)!
18.
Uzraksti, cik protonu ir etāna molekulā (jāraksta skaitli)!
19.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas 2-metilbutadiēnam-1,3 reaģējot ar ūdeņradi daudzuma attiecībā 1:1!
20.
Uzraksti, kura viela – etāns vai etēns – atkrāso bromūdeni; ja etāns, raksti 1, ja etēns – raksti 2!
21.
Uzraksti, kāds nosaukums ir vielai, kas veidojas butīnam-1 reaģējot ar ūdeņradi daudzuma attiecībā 1:1!
22.
Uzraksti, kāds nosaukums ir alkēnam, kas veidojas dehidratējot propanolu-2!
23.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas trans-butēnam-2 reaģējot ar hlorūdeni!
24.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas cis-butēnam-2 reaģējot ar bromūdeni!
25.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas propīnam reaģējot ar bromūdeņradi, ja propīna un bromūdeņraža daudzuma attiecība ir 1:1!
26.
Uzraksti, kāds nosaukums ir vielai, kas veidojas polimerizējoties hloretēnam!
27.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas 2-metilbutadiēnam-1,3 reaģējot ar bromūdeni, ja 2-metilbutadiēna-1,3 un broma daudzuma attiecībā ir 1:2!
28.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas etēnam reaģējot ar bromūdeni!
29.
Uzraksti, kura viela deg gaisā ar dzeltenu liesmu; ja metāns, - raksti 1, ja etēns - raksti 2, bet ja etīns – raksti 3!
30.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas hlormetānu karsējot ar nātriju!