3.06.01. Uzdevums par tematu ALIFĀTISKIE (VIRKNES) OGĻŪDEŅRAŽI (2.)

12. klase

Izpildi prasīto!

1.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas trans-butēnam-2 reaģējot ar bromūdeni!
2.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas trans-butēnam-2 reaģējot ar hlorūdeni!
3.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas butīnam-2 reaģējot ar bromūdeni, ja būtīna-2 un broma daudzuma attiecība ir 1:2!
4.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas butēnam-2 reaģējot ar bromūdeni!
5.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas etīnam reaģējot ar bromūdeni, ja etīna un broma daudzuma attiecība ir 1:1!
6.
Uzraksti, kāds nosaukums ir alkēnam, kas veidojas dehidratējot etanolu!
7.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas 1-hlorpropānam reaģējot ar kālija hidroksīda šķīdumu spirtā!
8.
Uzraksti, cik ķīmiskās saites ir etēna molekulā (jāraksta skaitli)!
9.
Uzraksti, kurā savienojumā oglekļa atoma hibridizācijas veids ir tāds pats, kā butadiēnā-1,3; ja etānā - raksti 1, ja etēnā - raksti 2, ja etīna – raksti 3!
10.
Uzraksti, kā etēns šķīst ūdenī (la labi, raksti 1, ja praktiski nešķīst, raksti 0)!
11.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas etīnam reaģējot ar bromūdeņradi, ja etīna un bromūdeņraža daudzuma attiecība ir 1:1!
12.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas propēnam reaģējot ar ūdens tvaiku!
13.
Uzraksti, cik protonu ir etēna molekulā (jāraksta skaitli)!
14.
Uzraksti, kāds simbols ir ķīmiskām elementam, kas nav atrodams polietilēnā, polivinilhlorīdā, izoprēna kaučukā, bet ir atrodams gumijas sastāvā!
15.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas cis-butēnam-2 reaģējot ar bromūdeni!
16.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas etīnam reaģējot ar hlorūdeņradi, ja etīna un hlorūdeņraža daudzuma attiecība ir 1:1!
17.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas 1-brompropānam reaģējot ar kālija hidroksīda šķīdumu spirtā!
18.
Uzraksti, kāds nosaukums ir vielai, kas veidojas polimerizējoties etēnam!
19.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas metānam reaģējot ar bromu daudzuma attiecībā 1:2!
20.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas butadiēnam-1,3 reaģējot ar ūdeņradi daudzuma attiecībā 1:2!
21.
Uzraksti, cik elektronu ir etēna molekulā (jāraksta skaitli)!
22.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas etēnam reaģējot ar bromūdeni!
23.
Uzraksti, kura viela – etāns vai etīns – atkrāso bromūdeni; ja etāns - raksti 1, ja etīns – raksti 2!
24.
Uzraksti, cik protonu ir etāna molekulā (jāraksta skaitli)!
25.
Uzraksti, cik ķīmiskās saites ir etāna molekulā (jāraksta skaitli)!
26.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas etīnam reaģējot ar sudraba oksīda amonjakālo šķīdumu!
27.
Uzraksti, kāda ir metāna molekulas telpiskā forma!
28.
Uzraksti, kāds nosaukums ir gāzei, kas veidojas nātrija acetātam reaģējot ar natronkaļķiem (nātrija hidroksīda un kalcija oksīda maisījumu)!
29.
Uzraksti, kāds nosaukums ir organiskai vielai, kas veidojas 2-metilbutadiēnam-1,3 reaģējot ar bromūdeni, ja 2-metilbutadiēna-1,3 un broma daudzuma attiecībā ir 1:1!
30.
Uzraksti, kāds nosaukums ir vielai, kas veidojas butīnam-2 reaģējot ar ūdeņradi daudzuma attiecībā 1:2!