3.05.01. Organisko savienojumu nomenklatūra IV (2.)

12. klase

Uzraksti, kāds nosaukums ir vielai ar šādu struktūrformulu!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.