3.05.01. Organisko savienojumu nomenklatūra IV (1.)

12. klase

Uzraksti, kāds nosaukums ir vielai ar šādu struktūrformulu!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.