04.03. Skābju ķīmiskās formulas (2.)

8. klase

Uzraksti vielas ķīmisko formulu!

1.
Metafosforskābe
2.
Skābeņskābe
3.
Borskābe
4.
Silīcijskābe
5.
Fosforskābe
6.
Hlorūdeņražskābe
7.
Etiķskābe
8.
Sērskābe
9.
Sērūdeņražskābe
10.
Sālsskābe
11.
Slāpekļpaskābe
12.
Jodūdeņražskābe
13.
Bromūdeņražskābe
14.
Sērpaskābe
15.
Ogļskābe