3.03.04. Organisko savienojumu nomenklatūra II (1.)

12. klase

Uzraksti, kāds nosaukums ir vielai, kurai ir šāda ķīmiskā formula!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.