01.18. Koeficientu ievietošana reakcijas vienādojumā (2.)

9. klase

Ievieto koeficientus!

1.
____PH3 → ____H2 + ____P
2.
____NaOH + ____TiO2 → ____Na2TiO3 + ____H2O
3.
____HNO3 + ____CaCO3 → ____Ca(NO3)2 + ____H2O + ____CO2
4.
____N2 + ____Li → ____Li3N
5.
____K2SO3 → ____K2S + ____K2SO4
6.
____HNO3 + ____BaCO3 → ____Ba(NO3)2 + ____H2O + ____CO2
7.
____C2H2 + ____Br2 → ____C2H2Br4
8.
____KOH + ____SO2 → ____K2SO3 + ____H2O
9.
____HBr + ____C4H6 → ____C4H8Br2
10.
____KClO3 → ____KCl + ____KClO4
11.
____CaO + ____HNO3 → ____Ca(NO3)2 + ____H2O
12.
____O2 + ____CH4 → ____H2O + ____CO2
13.
____Li + ____S → ____Li2S
14.
____NO + ____O2 → ____NO2
15.
____H2C2O4 + ____NH3 → ____(NH4)2C2O4
16.
____P2O5 + ____K2O → ____K3PO4
17.
____AgNO3 + ____NaOH → ____Ag2O + ____H2O + ____NaNO3
18.
____HCl + ____Mg(OH)2 → ____MgCl2 + ____H2O
19.
____Fe(CO)5 → ____Fe + ____CO
20.
____O2 + ____C5H12 → ____H2O + ____CO2