01.18. Koeficientu ievietošana reakcijas vienādojumā (2.)

9. klase

Ievieto koeficientus!

1.
____(PbOH)2CO3 → ____PbO + ____CO2 + ____H2O
2.
____S → ____S8
3.
____CuSO4 + ____Al → ____Cu + ____Al2(SO4)3
4.
____PH3 + ____O2 → ____P2O5 + ____H2O
5.
____C2H4(OH)2 + ____O2 → ____CO2 + ____H2O
6.
____Na + ____H2 → ____NaH
7.
____HNO3 + ____CaCO3 → ____Ca(NO3)2 + ____H2O + ____CO2
8.
____H2SO4 + ____Fe2O3 → ____H2O + ____Fe2(SO4)3
9.
____K2SiO3 + ____HNO3 → ____KNO3 + ____H2SiO3
10.
____NH3 + ____O2 → ____N2 + ____H2O
11.
____Na + ____Na2O2 → ____Na2O
12.
____Li2O + ____H2O → ____LiOH
13.
____H2S + ____O3 → ____H2SO4
14.
____Al + ____H2SO4 → ____H2 + ____Al2(SO4)3
15.
____H2 + ____In2O3 → ____H2O + ____In
16.
____NaHS + ____H2SO4 → ____Na2SO4 + ____H2S
17.
____Fe + ____O2 → ____Fe3O4
18.
____Al + ____Pb3O4 → ____Pb + ____Al2O3
19.
____LiOH → ____H2O + ____Li2O
20.
____Br2 + ____FeBr2 → ____FeBr3