1.02.08. Skābo un bāzisko sālu ķīmiskās īpašības un iegūšana (2.)

11. klase

Uzraksti ķīmisko reakciju vienādojumus pārvērtībām, kas raksturo skābo un bāzisko sālu ķīmiskās īpašības un iegūšanas paņēmienus!

1.
____ZnSO4 + ____K2CO3 + ____H2O →
2.
____Mg(HCO3)2 →
3.
____(CH3COO)2Pb + ____Na2CO3 + ____H2O →
4.
____H2SO4 + ____NaHCO3 →
5.
____HCl + ____Ca(OH)2 →
6.
____H2SO4 + ____NaCl →
7.
____ZnSO4 + ____Na2CO3 + ____H2O →
8.
____CuSO4 + ____Na2CO3 + ____H2O →
9.
____H2SO4 + ____Mg(HCO3)2 →
10.
____HCl + ____Mg(OH)2 →
11.
____HI + ____Ca(HCO3)2 →
12.
____H2O + ____CO2 + ____NH3 →
13.
____H2SO4 + ____Ca3(PO4)2 →
14.
____H3PO4 + ____Ca3(PO4)2 →
15.
____K3PO4 + ____KH2PO4 →
16.
____NH4HCO3 + ____NH3 →
17.
____H2SO4 + ____K2SO4 →
18.
____Na3PO4 + ____NaH2PO4 →
19.
____HBr + ____NaHCO3 →
20.
____(CuOH)2CO3 →
21.
____H2SO4 + ____Fe(OH)2 →
22.
____H2SO4 + ____Cu(OH)2 →
23.
____Mg(HCO3)2 + ____Na3PO4 →
24.
____Mg(HCO3)2 + ____Na2CO3 →
25.
____Ca(HCO3)2 + ____Na2CO3 →