02.08. Skābo un bāzisko sālu ķīmiskās īpašības un iegūšana (2.)

11. klase

Uzraksti ķīmisko reakciju vienādojumus pārvērtībām, kas raksturo skābo un bāzisko sālu ķīmiskās īpašības un iegūšanas paņēmienus!

1.
____(NH4)2HPO4 + ____NH3 →
2.
____H2SO4 + ____Cu(OH)2 →
3.
____H2SO4 + ____NaOH →
4.
____HI + ____Ca(HCO3)2 →
5.
____H2S + ____NaOH →
6.
____HNO3 + ____Ca(OH)2 →
7.
____H3PO4 + ____Ca3(PO4)2 →
8.
____HCl + ____Ca(OH)2 →
9.
____H2SO4 + ____Fe(OH)2 →
10.
____Ca(HCO3)2 + ____K3PO4 →
11.
____Ca(HCO3)2 →
12.
____H3PO4 + ____Mg(OH)2 →
13.
____Na3PO4 + ____NaH2PO4 →
14.
____Ca(HCO3)2 + ____Na2CO3 →
15.
____HCl + ____Mg(OH)2 →
16.
____HCl + ____Ba(OH)2 →
17.
____H2SO4 + ____Mn(OH)2 →
18.
____Mg(HCO3)2 + ____Na2CO3 →
19.
____CuSO4 + ____K2CO3 + ____H2O →
20.
____H3PO4 + ____NaOH →
21.
____Ca(HCO3)2 + ____K2CO3 →
22.
____H2SO4 + ____KCl →
23.
____Mg(HCO3)2 + ____K2CO3 →
24.
____NaHCO3 →
25.
____ZnSO4 + ____Na2CO3 + ____H2O →