1.02.08. Skābo un bāzisko sālu ķīmiskās īpašības un iegūšana (2.)

11. klase

Uzraksti ķīmisko reakciju vienādojumus pārvērtībām, kas raksturo skābo un bāzisko sālu ķīmiskās īpašības un iegūšanas paņēmienus!

1.
____H2SO4 + ____KCl →
2.
____ZnCl2 + ____Na2CO3 + ____H2O →
3.
____H3PO4 + ____NH3 →
4.
____H2SO4 + ____NaNO3 →
5.
____Mg(HCO3)2 + ____K3PO4 →
6.
____HCl + ____NaHCO3 →
7.
____H2SO4 + ____Ca(HCO3)2 →
8.
____Mg(HCO3)2 →
9.
____NH4HSO4 + ____NH3 →
10.
____H3PO4 + ____Ca3(PO4)2 →
11.
____HBr + ____NaHCO3 →
12.
____H3PO4 + ____Mg(OH)2 →
13.
____H2SO4 + ____Mg(HCO3)2 →
14.
____HI + ____Ca(HCO3)2 →
15.
____H2S + ____NaOH →
16.
____NH4HCO3 →
17.
____Mg(HCO3)2 + ____Na3PO4 →
18.
____NH4HS + ____NH3 →
19.
____H2SO4 + ____KOH →
20.
____HBr + ____Ba(OH)2 →
21.
____H2SO4 + ____Cu(OH)2 →
22.
____NH4H2PO4 + ____NH3 →
23.
____H3PO4 + ____NaOH →
24.
____CuCl2 + ____Na2CO3 + ____H2O →
25.
____Ca(HCO3)2 →