09.02. Metālu ķīmiskās īpašības un iegūšana (2.)

9. klase

Uzraksti ķīmisko reakciju vienādojumus, kas raksturo metālu ķīmiskās īpašības un iegūšanas paņēmienus!

1.
____Mg + ____Si →
2.
____Ba + ____H2O →
3.
____PbO + ____CO →
4.
____HCl + ____Fe →
5.
____Cu + ____Hg(NO3)2 →
6.
____HCl + ____Zn →
7.
____Na + ____P →
8.
____Zn + ____(CH3COO)2Pb →
9.
____H2 + ____SnO2 →
10.
____Al + ____S →
11.
____H2 + ____MoO3 →
12.
____HI + ____Fe →
13.
____Al + ____Hg(NO3)2 →
14.
____Mg + ____P →
15.
____H3PO4 + ____Fe →
16.
____PbO + ____C →
17.
____Zn + ____O2 →
18.
____SnO2 + ____C →
19.
____Na + ____S →
20.
____Mg + ____(CH3COO)2Cu →