09.02. Metālu ķīmiskās īpašības un iegūšana (2.)

9. klase

Uzraksti ķīmisko reakciju vienādojumus, kas raksturo metālu ķīmiskās īpašības un iegūšanas paņēmienus!

1.
____Zn + ____CH3COOAg →
2.
____CuO + ____CO →
3.
____Mg + ____Si →
4.
____Li + ____P →
5.
____SnO + ____C →
6.
____Mg + ____AgNO3 →
7.
____Zn + ____Pb(NO3)2 →
8.
____Fe + ____Br2 →
9.
____HBr + ____Fe →
10.
____Cs + ____H2O →
11.
____PbO + ____C →
12.
____Cl2 + ____Na →
13.
____CH3COOH + ____Zn →
14.
____Li + ____H2O →
15.
____Fe + ____S →
16.
____Cu2O + ____CO →
17.
____Na + ____S →
18.
____Rb + ____H2O →
19.
____Al + ____C →
20.
____Cd + ____S →