09.02. Metālu ķīmiskās īpašības un iegūšana (1.)

9. klase

Uzraksti ķīmisko reakciju vienādojumus pārvērtībām, kas raksturo metālu ķīmiskās īpašības un iegūšanas paņēmienus!

1.
____Fe + ____CuSO4 →
2.
____Zn + ____AgNO3 →
3.
____Mg + ____H2O →
4.
____HBr + ____Al →
5.
____HI + ____Al →
6.
____MnO + ____CO →
7.
____Sr + ____H2O →
8.
____H3PO4 + ____Zn →
9.
____Na + ____S8 →
10.
____Li + ____O2 →
11.
____Mg + ____AgNO3 →
12.
____Cl2 + ____Al →
13.
____SnO2 + ____C →
14.
____Al + ____O2 →
15.
____Zn + ____Cu(NO3)2 →