09.02. Metālu ķīmiskās īpašības un iegūšana (1.)

9. klase

Uzraksti ķīmisko reakciju vienādojumus pārvērtībām, kas raksturo metālu ķīmiskās īpašības un iegūšanas paņēmienus!

1.
____HI + ____Al →
2.
____H2 + ____Fe2O3 →
3.
____Li + ____H2O →
4.
____Al + ____S →
5.
____H2S + ____Mg →
6.
____SnO + ____CO →
7.
____Fe + ____S →
8.
____H2SO4 + ____Fe →
9.
____H2 + ____Fe3O4 →
10.
____Fe + ____O2 →
11.
____HBr + ____Fe →
12.
____SnO2 + ____C →
13.
____Mg + ____Cu(NO3)2 →
14.
____CuO + ____CO →
15.
____Zn + ____Pb(NO3)2 →