06.01. Skābekļa ķīmiskās īpašības (2.)

8. klase

Uzraksti ķīmiskās reakcijas vienādojumu!

1.
____Zn3P2 + ____O2 →
2.
____Al4C3 + ____O2 →
3.
____C10H22 + ____O2 →
4.
____ZnS + ____O2 →
5.
____CS2 + ____O2 →
6.
____HCOOH + ____O2 →
7.
____C2H6 + ____O2 →
8.
____SiH4 + ____O2 →
9.
____C2H5OH + ____O2 →
10.
____CH3COOH + ____O2 →