06.01. Skābekļa ķīmiskās īpašības (2.)

8. klase

Uzraksti ķīmiskās reakcijas vienādojumu!

1.
____PH3 + ____O2 →
2.
____C2H4 + ____O2 →
3.
____C4H10 + ____O2 →
4.
____C2H2 + ____O2 →
5.
____C2H6 + ____O2 →
6.
____CH4 + ____O2 →
7.
____C3H8 + ____O2 →
8.
____Zn3P2 + ____O2 →
9.
____C2H5OH + ____O2 →
10.
____NO + ____O2 →