04.05. Skābju ķīmiskās īpašības un iegūšana (1.)

9. klase

Uzraksti ķīmisko reakciju vienādojumus, kas raksturo skābju ķīmiskās īpašības un iegūšanas paņēmienus!

1.
____HI + ____Na2CO3 →
2.
____HBr + ____ZnCO3 →
3.
____HNO3 + ____Fe2O3 →
4.
____H2SO4 + ____K2SiO3 →
5.
____HCl + ____Fe2O3 →
6.
____NO2 + ____H2O + ____O2 →
7.
____H3PO4 + ____Na →
8.
____H3PO4 + ____Li →
9.
____P + ____O2 →
10.
____HBr + ____NaHCO3 →
11.
____HNO3 + ____MgO →
12.
____H3PO4 + ____MgO →
13.
____H2SO4 + ____Fe →
14.
____HCl + ____MgO →
15.
____H2SO4 + ____Al2O3 →
16.
____H3PO4 + ____BaO →
17.
____HNO3 + ____K2O →
18.
____HNO3 + ____Cr2O3 →
19.
____NO + ____O2 →
20.
____H2SO4 + ____Na2SiO3 →
21.
____HI + ____Fe →
22.
____H2SO4 + ____Ca3(PO4)2 →
23.
____HBr + ____Al2O3 →
24.
____H2SO4 + ____Al →
25.
____H3PO4 + ____K2CO3 →