04.05. Skābju ķīmiskās īpašības un iegūšana (1.)

9. klase

Uzraksti ķīmisko reakciju vienādojumus, kas raksturo skābju ķīmiskās īpašības un iegūšanas paņēmienus!

1.
____H3PO4 + ____CuO →
2.
____HBr + ____MgCO3 →
3.
____HCl + ____Fe →
4.
____HCl + ____Mg →
5.
____H3PO4 + ____K2O →
6.
____H3PO4 + ____Na →
7.
____HCl + ____Al(OH)3 →
8.
____H2SO4 + ____K2SiO3 →
9.
____HBr + ____BaCO3 →
10.
____HNO3 + ____Pb(OH)2 →
11.
____HI + ____NaHCO3 →
12.
____H3PO4 + ____K2CO3 →
13.
____HCl + ____K2O →
14.
____HI + ____CaCO3 →
15.
____HCl + ____Fe2O3 →
16.
____HBr + ____Fe2O3 →
17.
____H2SO4 + ____Al(OH)3 →
18.
____H3PO4 + ____Li →
19.
____HNO3 + ____ZnO →
20.
____HI + ____Mg →
21.
____H2SO4 + ____FeS →
22.
____HCl + ____Na2CO3 →
23.
____H2SO4 + ____Ba(NO3)2 →
24.
____CH3COOH + ____MgO →
25.
____HNO3 + ____K2CO3 →