09.01. Metālu ķīmiskās īpašības (1.)

9. klase

Uzraksti ķīmisko reakciju vienādojumus pārvērtībām, kas raksturo metālu ķīmiskās īpašības!

1.
____Al + ____S →
2.
____Cl2 + ____Zn →
3.
____CuCl2 + ____Zn →
4.
____HI + ____Zn →
5.
____Na + ____H2O →
6.
____H3PO4 + ____Na →
7.
____Mg + ____CuBr2 →
8.
____Mg + ____N2 →
9.
____Ca + ____O2 →
10.
____Cu + ____Hg(NO3)2 →
11.
____HCl + ____Na →
12.
____Al + ____CuBr2 →
13.
____Mg + ____AgNO3 →
14.
____Na + ____S →
15.
____Mg + ____P →