1.02.06. Amfotēro hidroksīdu īpašības un iegūšana (1.)

11. klase

Uzraksti ķīmisko reakciju vienādojumus pārvērtībām, kas raksturo amfotēro hidroksīdu īpašības un iegūšanas paņēmienus!

1.
____Pb(OH)2 →
2.
____Al(NO3)3 + ____NaOH →
3.
____Al(OH)3 →
4.
____Cr(NO3)3 + ____Ba(OH)2 →
5.
____AlBr3 + ____KOH →
6.
____H2SO4 + ____Be(OH)2 →
7.
____ZnSO4 + ____NaOH →
8.
____NaOH + ____Zn(OH)2 →
9.
____Al(NO3)3 + ____Ba(OH)2 →
10.
____ZnSO4 + ____KOH →
11.
____Al + ____H2O →
12.
____H2SO4 + ____Zn(OH)2 →
13.
____Cr2(SO4)3 + ____NaOH →
14.
____ZnBr2 + ____KOH →
15.
____HCl + ____Al(OH)3 →