1.02.06. Amfotēro hidroksīdu īpašības un iegūšana (1.)

11. klase

Uzraksti ķīmisko reakciju vienādojumus pārvērtībām, kas raksturo amfotēro hidroksīdu īpašības un iegūšanas paņēmienus!

1.
____ZnCl2 + ____NaOH →
2.
____HCl + ____Zn(OH)2 →
3.
____Cr(NO3)3 + ____KOH →
4.
____HNO3 + ____Be(OH)2 →
5.
____(CH3COO)2Pb + ____NaOH →
6.
____Ba(OH)2 + ____Al(OH)3 →
7.
____HCl + ____Cr(OH)3 →
8.
____Al2(SO4)3 + ____Ba(OH)2 →
9.
____KOH + ____Al(OH)3 →
10.
____NaOH + ____Be(OH)2 →
11.
____Cr(OH)3 →
12.
____CsOH + ____Zn(OH)2 →
13.
____LiOH + ____Al(OH)3 →
14.
____Sr(OH)2 + ____Zn(OH)2 →
15.
____NaOH + ____Cr(OH)3 →