02.06. Amfotēro hidroksīdu īpašības un iegūšana (1.)

11. klase

Uzraksti ķīmisko reakciju vienādojumus pārvērtībām, kas raksturo amfotēro hidroksīdu īpašības un iegūšanas paņēmienus!

1.
____Al + ____H2O →
2.
____KOH + ____Sn(OH)2 →
3.
____Cr2(SO4)3 + ____NaOH →
4.
____HNO3 + ____Zn(OH)2 →
5.
____Cr2(SO4)3 + ____Ba(OH)2 →
6.
____Cr(NO3)3 + ____KOH →
7.
____ZnCl2 + ____NaOH →
8.
____ZnSO4 + ____NaOH →
9.
____HCl + ____Cr(OH)3 →
10.
____HCl + ____Al(OH)3 →
11.
____CsOH + ____Zn(OH)2 →
12.
____ZnBr2 + ____NaOH →
13.
____Cr2(SO4)3 + ____KOH →
14.
____KOH + ____Cr(OH)3 →
15.
____Ba(OH)2 + ____Cr(OH)3 →