1.02.06. Amfotēro hidroksīdu īpašības un iegūšana (2.)

11. klase

Uzraksti ķīmisko reakciju vienādojumus, kas raksturo amfotēro hidroksīdu ķīmiskās īpašības un iegūšanas paņēmienus!

1.
____Al(NO3)3 + ____KOH →
2.
____Pb(NO3)2 + ____NaOH →
3.
____Zn(OH)2 →
4.
____AlCl3 + ____KOH →
5.
____Be(OH)2 →
6.
____Pb(NO3)2 + ____KOH →
7.
____Cr2(SO4)3 + ____Ba(OH)2 →
8.
____Al(NO3)3 + ____NaOH →
9.
____Na2[Zn(OH)4] + ____ZnSO4 →
10.
____HCl + ____Cr(OH)3 →
11.
____H2SO4 + ____Zn(OH)2 →
12.
____HNO3 + ____Be(OH)2 →
13.
____HCl + ____Be(OH)2 →
14.
____NaOH + ____Cu(OH)2 →
15.
____RbOH + ____Al(OH)3 →
16.
____Al(OH)3 →
17.
____ZnSO4 + ____KOH →
18.
____H2SO4 + ____Na2[Zn(OH)4] →
19.
____Pb(OH)2 →
20.
____HCl + ____Al(OH)3 →