02.06. Amfotēro hidroksīdu īpašības un iegūšana (2.)

11. klase

Uzraksti ķīmisko reakciju vienādojumus, kas raksturo amfotēro hidroksīdu ķīmiskās īpašības un iegūšanas paņēmienus!

1.
____Pb(OH)2 →
2.
____HCl + ____Be(OH)2 →
3.
____KOH + ____Cu(OH)2 →
4.
____Al + ____H2O →
5.
____AlCl3 + ____NaOH →
6.
____Zn(OH)2 →
7.
____HCl + ____Al(OH)3 →
8.
____HNO3 + ____Be(OH)2 →
9.
____Pb(NO3)2 + ____KOH →
10.
____H2SO4 + ____Zn(OH)2 →
11.
____ZnCl2 + ____NaOH →
12.
____(CH3COO)2Pb + ____NaOH →
13.
____CsOH + ____Al(OH)3 →
14.
____(CH3COO)2Pb + ____KOH →
15.
____K3[Al(OH)6] + ____AlCl3 →
16.
____HCl + ____Pb(OH)2 →
17.
____KOH + ____Be(OH)2 →
18.
____Cr(OH)3 →
19.
____Al(NO3)3 + ____Ba(OH)2 →
20.
____Al(NO3)3 + ____KOH →