1.02.06. Amfotēro hidroksīdu īpašības un iegūšana (2.)

11. klase

Uzraksti ķīmisko reakciju vienādojumus, kas raksturo amfotēro hidroksīdu ķīmiskās īpašības un iegūšanas paņēmienus!

1.
____CrCl3 + ____KOH →
2.
____Na3[Al(OH)6] + ____AlCl3 →
3.
____NaOH + ____Sn(OH)2 →
4.
____Cr2(SO4)3 + ____Ba(OH)2 →
5.
____(CH3COO)2Pb + ____NaOH →
6.
____Ba(OH)2 + ____Zn(OH)2 →
7.
____AlBr3 + ____KOH →
8.
____KOH + ____Cr(OH)3 →
9.
____K3[Al(OH)6] + ____Al2(SO4)3 →
10.
____NaOH + ____Cu(OH)2 →
11.
____CrCl3 + ____NaOH →
12.
____ZnBr2 + ____KOH →
13.
____HCl + ____Na3[Al(OH)6] →
14.
____H2SO4 + ____Cr(OH)3 →
15.
____K2[Zn(OH)4] + ____ZnSO4 →
16.
____AlI3 + ____NaOH →
17.
____HCl + ____Na2[Zn(OH)4] →
18.
____H2SO4 + ____Al(OH)3 →
19.
____NaOH + ____Zn(OH)2 →
20.
____CsOH + ____Al(OH)3 →