02.03. Oksīdu iegūšana (2.)

9. klase

Uzraksti ķīmisko reakciju vienādojumus pārvērtībām, kuru rezultātā veidojas oksīdi!

1.
____P4 + ____O2 →
2.
____Al + ____O2 →
3.
____N2 + ____O2 →
4.
____S8 + ____O2 →
5.
____Si + ____O2 →
6.
____C2H4 + ____O2 →
7.
____SiC + ____O2 →
8.
____Mg(OH)2 →
9.
____K + ____O2 →
10.
____NH3 + ____O2 →
11.
____C6H12O6 + ____O2 →
12.
____CO2 →
13.
____SO3 →
14.
____Zn(OH)2 →
15.
____Fe(OH)2 →
16.
____H2S + ____O2 →
17.
____CH3OH + ____O2 →
18.
____Li + ____O2 →
19.
____HCOOH + ____O2 →
20.
____Be(OH)2 →
21.
____Al4C3 + ____O2 →
22.
____KMnO4 →
23.
____CS2 + ____O2 →
24.
____BaCO3 →
25.
____PbS + ____O2 →