02.03. Oksīdu iegūšana (2.)

9. klase

Uzraksti ķīmisko reakciju vienādojumus pārvērtībām, kuru rezultātā veidojas oksīdi!

1.
____C + ____O2 →
2.
____BaCO3 →
3.
____S8 + ____O2 →
4.
____SO3 →
5.
____Fe(OH)3 →
6.
____Fe(OH)2 →
7.
____Cr(OH)3 →
8.
____ZnS + ____O2 →
9.
____Pb(OH)2 →
10.
____Fe2(SO4)3 →
11.
____KHCO3 →
12.
____Zn(OH)2 →
13.
____K + ____O2 →
14.
____P4 + ____O2 →
15.
____CO2 →
16.
____CS2 + ____O2 →
17.
____KMnO4 →
18.
____S + ____O2 →
19.
____Ca(OH)2 →
20.
____Al4C3 + ____O2 →
21.
____Zn + ____O2 →
22.
____PbS + ____O2 →
23.
____CaCO3 →
24.
____Mg + ____O2 →
25.
____H2S + ____O2 →