1.02.02. Oksīdu ķīmiskās īpašības (2.)

11. klase

Uzraksti reakciju vienādojumus pārvērtībām, kas raksturo oksīdu vispārīgās ķīmiskās īpašības!

1.
____CH3COOH + ____CuO →
2.
____H3PO4 + ____K2O →
3.
____CH3COOH + ____Na2O →
4.
____H2SO4 + ____Na2O →
5.
____CO + ____O2 →
6.
____BeO + ____NaOH + ____H2O →
7.
____H2SO4 + ____Fe2O3 →
8.
____Na2O + ____Cr2O3 →
9.
____BeO + ____NaOH →
10.
____CH3COOH + ____BaO →
11.
____Mg(OH)2 + ____SO3 →
12.
____SrO + ____H2O →
13.
____SO3 + ____H2O →
14.
____H2SO4 + ____NiO →
15.
____Cr2O3 + ____NaOH + ____H2O →
16.
____H2SO4 + ____MgO →
17.
____HNO3 + ____Na2O →
18.
____LiOH + ____SiO2 →
19.
____K2O + ____H2O →
20.
____H2SO4 + ____MnO →