1.02.02. Oksīdu ķīmiskās īpašības (2.)

11. klase

Uzraksti reakciju vienādojumus pārvērtībām, kas raksturo oksīdu vispārīgās ķīmiskās īpašības!

1.
____Li2O + ____H2O →
2.
____H2SO4 + ____Na2O →
3.
____HNO3 + ____Ag2O →
4.
____K2O + ____BeO →
5.
____HCl + ____Fe2O3 →
6.
____KOH + ____SO3 →
7.
____P2O3 + ____H2O →
8.
____H2SO4 + ____ZnO →
9.
____H2SO4 + ____CuO →
10.
____Ca(OH)2 + ____CO2 →
11.
____HCl + ____MgO →
12.
____HCl + ____MnO →
13.
____CH3COOH + ____MgO →
14.
____HCl + ____FeO →
15.
____P2O5 + ____H2O →
16.
____H2SO4 + ____CrO →
17.
____H3PO4 + ____CuO →
18.
____Al2O3 + ____KOH + ____H2O →
19.
____K2O + ____Cr2O3 →
20.
____ZnO + ____KOH →