02.02. Oksīdu ķīmiskās īpašības (2.)

11. klase

Uzraksti reakciju vienādojumus pārvērtībām, kas raksturo oksīdu vispārīgās ķīmiskās īpašības!

1.
____HBr + ____Cr2O3 →
2.
____LiOH + ____P2O5 →
3.
____BeO + ____NaOH + ____H2O →
4.
____Mg(OH)2 + ____SO2 →
5.
____HCl + ____MgO →
6.
____NaOH + ____SiO2 →
7.
____NaOH + ____CO2 →
8.
____HNO3 + ____Na2O →
9.
____HNO3 + ____CuO →
10.
____HNO3 + ____Fe2O3 →
11.
____K2O + ____H2O →
12.
____HNO3 + ____BeO →
13.
____Na2O + ____H2O →
14.
____HCl + ____CuO →
15.
____ZnO + ____NaOH + ____H2O →
16.
____BeO + ____KOH →
17.
____Ca(OH)2 + ____P2O5 →
18.
____Fe2O3 + ____NaOH →
19.
____LiOH + ____SO3 →
20.
____K2O + ____BeO →