06.01. Skābekļa ķīmiskās īpašības (1.)

8. klase

Uzraksti ķīmiskās reakcijas vienādojumu!

1.
____H2 + ____O2 →
2.
____C + ____O2 →
3.
____B + ____O2 →
4.
____S + ____O2 →
5.
____Zn + ____O2 →
6.
____Ca + ____O2 →
7.
____Ba + ____O2 →
8.
____P + ____O2 →
9.
____Cu + ____O2 →
10.
____Be + ____O2 →
11.
____N2 + ____O2 →
12.
____Sr + ____O2 →
13.
____K + ____O2 →
14.
____Si + ____O2 →
15.
____Na + ____O2 →