1.07.02. Normālo sāļu iegūšana (1.)

12. klase

Uzraksti reakciju vienādojumus pārvērtībām, ar kuru palīdzību var iegūt normālos sāļus!

1.
____HNO3 + ____Ba(OH)2 →
2.
____Zn + ____CuBr2 →
3.
____HBr + ____Mg(OH)2 →
4.
____H2SO4 + ____BaCl2 →
5.
____CH3COOH + ____Ca(OH)2 →
6.
____Ca + ____I2 →
7.
____H2SO4 + ____FeO →
8.
____NH4HS + ____NH3 →
9.
____H3PO4 + ____Fe(OH)3 →
10.
____HNO3 + ____Cr(OH)3 →
11.
____Mg + ____Cu(NO3)2 →
12.
____H3PO4 + ____NH3 →
13.
____C15H31COOH + ____KOH →
14.
____HNO3 + ____CuO →
15.
____CH3COOH + ____CaCO3 →
16.
____K + ____Cl2 →
17.
____HCl + ____Zn(OH)2 →
18.
____(NH4)3PO4 + ____NaOH →
19.
____Mg + ____CH3COOAg →
20.
____H3PO4 + ____K2CO3 →