1.07.02. Normālo sāļu iegūšana (1.)

12. klase

Uzraksti reakciju vienādojumus pārvērtībām, ar kuru palīdzību var iegūt normālos sāļus!

1.
____(NH4)3PO4 + ____KOH →
2.
____Al + ____I2 →
3.
____KOH + ____MgSO4 →
4.
____H2SO4 + ____Na2O →
5.
____Ba(OH)2 + ____Fe2(SO4)3 →
6.
____KOH + ____MnSO4 →
7.
____NaOH + ____CuSO4 →
8.
____HBr + ____Al →
9.
____Mg + ____F2 →
10.
____Al + ____CuSO4 →
11.
____Mg + ____Br2 →
12.
____CH3COOH + ____Mg(OH)2 →
13.
____LiOH + ____SiO2 →
14.
____HNO3 + ____Ca(OH)2 →
15.
____HI + ____Mg →
16.
____Zn + ____Sn(NO3)2 →
17.
____HCl + ____MnO →
18.
____H3PO4 + ____BaO →
19.
____HNO3 + ____Ba(OH)2 →
20.
____C17H33COOK + ____HCl →