1.07.02. Normālo sāļu iegūšana (1.)

12. klase

Uzraksti reakciju vienādojumus pārvērtībām, ar kuru palīdzību var iegūt normālos sāļus!

1.
____HNO3 + ____Ag2CO3 →
2.
____HI + ____NH3 →
3.
____Ca(OH)2 + ____SO2 →
4.
____HNO3 + ____Ca(HCO3)2 →
5.
____H2SO4 + ____Fe →
6.
____AlBr3 + ____KOH →
7.
____KNO3 →
8.
____HI + ____Fe →
9.
____(NH4)2HPO4 + ____NH3 →
10.
____Na + ____I2 →
11.
____H2SO4 + ____MgCO3 →
12.
____HCl + ____Ca(OH)2 →
13.
____HBr + ____Zn →
14.
____HCl + ____ZnCO3 →
15.
____ZnCl2 + ____NaOH →
16.
____H3PO4 + ____Ba(OH)2 →
17.
____(NH4)2SO4 + ____NaOH →
18.
____HCl + ____Ba(OH)2 →
19.
____CH3COOH + ____Na2O →
20.
____H2SO4 + ____Cu(OH)2 →