1.07.01. Sāļu iedalījums (1.)

12. klase

Ja savienojums pieder normāliem sāļiem, raksti 1; ja pieder skābiem sāļiem, raksti 2; ja pieder bāziskiem sāļiem, raksti 3; ja pieder kompleksiem sāļiem, raksti 4, ja pieder dubultsāļiem, raksti 5, bet ja pieder jauktiem sāļiem, raksti 6!

1.
Cr3(PO4)2
2.
FeOHNO3
3.
K3[Cr(OH)6]
4.
NaPO3
5.
NaF
6.
Li2S
7.
PbBr2
8.
Na2Cr2O7
9.
AlOH(NO3)2
10.
AlBr3
11.
[Ag(NH3)2]Cl
12.
ZnSO4
13.
LiAlO2
14.
MnOHNO3
15.
Ca(HS)2
16.
Ag2S
17.
Ag2Cr2O7
18.
NH4HS
19.
Li3[Cr(OH)6]
20.
PbS
21.
CuBr2
22.
CaSO3
23.
AlOHSO4
24.
K2CrO4
25.
K2Cr2O7