1.07.01. Sāļu iedalījums (1.)

12. klase

Ja savienojums pieder normāliem sāļiem, raksti 1; ja pieder skābiem sāļiem, raksti 2; ja pieder bāziskiem sāļiem, raksti 3; ja pieder kompleksiem sāļiem, raksti 4, ja pieder dubultsāļiem, raksti 5, bet ja pieder jauktiem sāļiem, raksti 6!

1.
Na2SO4
2.
Fe2(SO4)3
3.
BaSiO3
4.
CrOHSO4
5.
LiBr
6.
CaI2
7.
BaF2
8.
Zn3(PO4)2
9.
LiHSO4
10.
CH3COOK
11.
MnBr2
12.
MgOHCl
13.
(MnOH)2CO3
14.
(C17H35COO)2Ca
15.
NaI
16.
LiHS
17.
KF
18.
Cu3(PO4)2
19.
[Cu(NH3)4]SO4
20.
FeS
21.
(NH4)2HPO4
22.
Ca(AlO2)2
23.
Zn(HSO4)2
24.
Fe(NO3)3
25.
Ba(PO3)2