1.07.01. Sāļu iedalījums (1.)

12. klase

Ja savienojums pieder normāliem sāļiem, raksti 1; ja pieder skābiem sāļiem, raksti 2; ja pieder bāziskiem sāļiem, raksti 3; ja pieder kompleksiem sāļiem, raksti 4, ja pieder dubultsāļiem, raksti 5, bet ja pieder jauktiem sāļiem, raksti 6!

1.
Fe2(SO4)3
2.
(PbOH)2CO3
3.
NH4Cl
4.
Ag3PO4
5.
[Al(H2O)6]Cl3
6.
BaSiO3
7.
NH4H2PO4
8.
CH3COOLi
9.
Zn(HSO4)2
10.
K2[Zn(OH)4]
11.
PbS
12.
CaSO4
13.
NaHSO4
14.
CrPO4
15.
BaCl2
16.
Na2SO4∙10H2O
17.
Mn3(PO4)2
18.
Li2S
19.
FeOHSO4
20.
Al(NO3)3
21.
(HCOO)2Ba
22.
Li2CrO4
23.
(C17H35COO)2Ca
24.
Al(OH)2NO3
25.
Cr(NO3)2