1.06.01. Amfotēro hidroksīdu ķīmiskās īpašības un iegūšana (2.)

12. klase

Uzraksi reakciju vienādojumus pārvērtībām, kas raksturo amfotēro hidroksīdu ķīmiskās īpašības un iegūšanas paņēmienus!

1.
____AlBr3 + ____NaOH →
2.
____HNO3 + ____Be(OH)2 →
3.
____AlCl3 + ____NaOH →
4.
____CrCl3 + ____KOH →
5.
____NaOH + ____Zn(OH)2 →
6.
____ZnBr2 + ____KOH →
7.
____AlCl3 + ____KOH →
8.
____CrBr3 + ____NaOH →
9.
____NaOH + ____Al(OH)3 →
10.
____H2SO4 + ____Al(OH)3 →
11.
____Cr2(SO4)3 + ____NaOH →
12.
____ZnSO4 + ____NaOH →
13.
____AlI3 + ____NaOH →
14.
____HNO3 + ____Pb(OH)2 →
15.
____HNO3 + ____Zn(OH)2 →
16.
____ZnSO4 + ____KOH →
17.
____NaOH + ____Pb(OH)2 →
18.
____AlI3 + ____KOH →
19.
____Pb(NO3)2 + ____NaOH →
20.
____(CH3COO)2Pb + ____NaOH →
21.
____HNO3 + ____Cr(OH)3 →
22.
____Cr2(SO4)3 + ____Ba(OH)2 →
23.
____KOH + ____Al(OH)3 →
24.
____Zn(OH)2 →
25.
____HCl + ____Al(OH)3 →