1.06.01. Amfotēro hidroksīdu ķīmiskās īpašības un iegūšana (1.)

12. klase

Uzraksi reakciju vienādojumus pārvērtībām, kas raksturo amfotēro hidroksīdu ķīmiskās īpašības un iegūšanas paņēmienus!

1.
____ZnBr2 + ____NaOH →
2.
____HNO3 + ____Zn(OH)2 →
3.
____KOH + ____Zn(OH)2 →
4.
____AlI3 + ____KOH →
5.
____H2SO4 + ____Zn(OH)2 →
6.
____Al(OH)3 →
7.
____ZnSO4 + ____KOH →
8.
____Al2(SO4)3 + ____KOH →
9.
____NaOH + ____Cr(OH)3 →
10.
____H2SO4 + ____Al(OH)3 →
11.
____AlBr3 + ____KOH →
12.
____HNO3 + ____Al(OH)3 →
13.
____Al + ____H2O →
14.
____H2SO4 + ____Cr(OH)3 →
15.
____AlBr3 + ____NaOH →
16.
____Al(NO3)3 + ____NaOH →
17.
____AlI3 + ____NaOH →
18.
____ZnBr2 + ____KOH →
19.
____Al2(SO4)3 + ____Ba(OH)2 →
20.
____ZnCl2 + ____NaOH →