1.06.01. Amfotēro hidroksīdu ķīmiskās īpašības un iegūšana (1.)

12. klase

Uzraksi reakciju vienādojumus pārvērtībām, kas raksturo amfotēro hidroksīdu ķīmiskās īpašības un iegūšanas paņēmienus!

1.
____HNO3 + ____Al(OH)3 →
2.
____Cr(OH)3 →
3.
____ZnBr2 + ____KOH →
4.
____H2SO4 + ____Zn(OH)2 →
5.
____AlBr3 + ____NaOH →
6.
____ZnCl2 + ____KOH →
7.
____KOH + ____Cr(OH)3 →
8.
____AlI3 + ____NaOH →
9.
____Zn(NO3)2 + ____NaOH →
10.
____AlBr3 + ____KOH →
11.
____NaOH + ____Zn(OH)2 →
12.
____H2SO4 + ____Al(OH)3 →
13.
____HNO3 + ____Cr(OH)3 →
14.
____KOH + ____Zn(OH)2 →
15.
____HCl + ____Cr(OH)3 →
16.
____Al2(SO4)3 + ____NaOH →
17.
____ZnBr2 + ____NaOH →
18.
____NaOH + ____Al(OH)3 →
19.
____HCl + ____Al(OH)3 →
20.
____AlCl3 + ____NaOH →