1.06.01. Amfotēro hidroksīdu ķīmiskās īpašības un iegūšana (1.)

12. klase

Uzraksi reakciju vienādojumus pārvērtībām, kas raksturo amfotēro hidroksīdu ķīmiskās īpašības un iegūšanas paņēmienus!

1.
____KOH + ____Al(OH)3 →
2.
____ZnSO4 + ____NaOH →
3.
____NaOH + ____Cr(OH)3 →
4.
____Al(NO3)3 + ____Ba(OH)2 →
5.
____AlBr3 + ____KOH →
6.
____HNO3 + ____Zn(OH)2 →
7.
____ZnCl2 + ____NaOH →
8.
____AlI3 + ____NaOH →
9.
____AlI3 + ____KOH →
10.
____H2SO4 + ____Cr(OH)3 →
11.
____Al + ____H2O →
12.
____KOH + ____Zn(OH)2 →
13.
____Cr(OH)3 →
14.
____KOH + ____Cr(OH)3 →
15.
____Al2(SO4)3 + ____Ba(OH)2 →
16.
____HNO3 + ____Al(OH)3 →
17.
____AlCl3 + ____KOH →
18.
____Al2(SO4)3 + ____KOH →
19.
____ZnBr2 + ____KOH →
20.
____Zn(NO3)2 + ____NaOH →