1.01.11. Ķīmisko saišu veidi (2.)

12. klase

Kāds ķīmiskās saites veids ir vielā? Ja jonu – raksti 1; ja kovalentā nepolārā (viena vai vairākas), raksti 2; ja kovalentā polārā (viena vai vairākas), raksti 3, ja metāliskā – raksti 4, ja ūdeņraža, raksti 5! Ja vielā ir vairāki saišu veidi, raksti minētos ciparus pieaugušā secībā. Piemēram, ja vielā ir gan kovalentā nepolārā, gan kovalentā polārā ķīmiskā saite, raksti 23 (bez atstarpēm un bez pieturzīmēm)!

1.
KF
2.
O2F2
3.
CsF
4.
Au
5.
H2
6.
Mg
7.
Lodalva
8.
H2O2
9.
W
10.
RaO
11.
HF
12.
Ba3P2
13.
Sr(OH)2
14.
K2Se
15.
Misiņš
16.
LiOH
17.
NH4Cl
18.
PH3
19.
Pb
20.
Br2
21.
Na2S
22.
NH3
23.
K3P
24.
HI
25.
Ca
26.
CaH2
27.
Na3N
28.
HNO3
29.
D2O
30.
SrCl2
31.
CO
32.
NaOH
33.
S8
34.
BaH2
35.
Na3PO4