1.01.11. Ķīmisko saišu veidi (2.)

12. klase

Kāds ķīmiskās saites veids ir vielā? Ja jonu – raksti 1; ja kovalentā nepolārā (viena vai vairākas), raksti 2; ja kovalentā polārā (viena vai vairākas), raksti 3, ja metāliskā – raksti 4, ja ūdeņraža, raksti 5! Ja vielā ir vairāki saišu veidi, raksti minētos ciparus pieaugušā secībā. Piemēram, ja vielā ir gan kovalentā nepolārā, gan kovalentā polārā ķīmiskā saite, raksti 23 (bez atstarpēm un bez pieturzīmēm)!

1.
NaCl
2.
Ag
3.
Sr(OH)2
4.
Ca
5.
Cs3P
6.
LiOH
7.
Fr2O
8.
NaNO3
9.
P2O5
10.
Cu
11.
KBr
12.
O2
13.
HCl
14.
Sn
15.
Dūralumīnijs
16.
Ba3P2
17.
BaH2
18.
KNO3
19.
SiO2
20.
KCl
21.
BaF2
22.
OF2
23.
NaI
24.
K2S
25.
K3P
26.
C2H6
27.
BaBr2
28.
PF5
29.
Cs2O
30.
Bronza
31.
Dimants
32.
H2
33.
K2SO4
34.
CF4
35.
H2S