1.01.11. Ķīmisko saišu veidi (2.)

12. klase

Kāds ķīmiskās saites veids ir vielā? Ja jonu – raksti 1; ja kovalentā nepolārā (viena vai vairākas), raksti 2; ja kovalentā polārā (viena vai vairākas), raksti 3, ja metāliskā – raksti 4, ja ūdeņraža, raksti 5! Ja vielā ir vairāki saišu veidi, raksti minētos ciparus pieaugušā secībā. Piemēram, ja vielā ir gan kovalentā nepolārā, gan kovalentā polārā ķīmiskā saite, raksti 23 (bez atstarpēm un bez pieturzīmēm)!

1.
SrF2
2.
Rb2O
3.
RaF2
4.
Mn
5.
Bronza
6.
H2
7.
Cs3N
8.
H3PO4
9.
CsCl
10.
D2O
11.
K2O
12.
SiO2
13.
W
14.
BaH2
15.
SF6
16.
NaOH
17.
Misiņš
18.
K3As
19.
NaCl
20.
HI
21.
KF
22.
CsH
23.
Al
24.
H2SO4
25.
Dimants
26.
RbF
27.
Silīcijs
28.
KH
29.
BaS
30.
Na3PO4
31.
HCOOH
32.
NaI
33.
O2F2
34.
NH3
35.
Br2