1.01.11. Ķīmisko saišu veidi (1.)

12. klase

Kāds ķīmiskās saites veids ir vielā? Ja jonu – raksti 1; ja kovalentā nepolārā (viena vai vairākas), raksti 2; ja kovalentā polārā (viena vai vairākas), raksti 3, ja metāliskā – raksti 4, ja ūdeņraža, raksti 5! Ja vielā ir vairāki saišu veidi, raksti minētos ciparus pieaugušā secībā. Piemēram, ja vielā ir gan kovalentā nepolārā, gan kovalentā polārā ķīmiskā saite, raksti 23 (bez atstarpēm un bez pieturzīmēm)!

1.
Čuguns
2.
Ca(NO3)2
3.
Ba(OH)2
4.
Lodalva
5.
B2O3
6.
SO3
7.
H2S
8.
KOH
9.
HBr
10.
H2O
11.
Ba3P2
12.
NaF
13.
Cl2
14.
H3PO4
15.
NaBr
16.
KCl
17.
KBr
18.
Na2O
19.
Sr(OH)2
20.
BaBr2
21.
H2SO4
22.
O2
23.
KI
24.
KH
25.
SiO2
26.
OF2
27.
Ba3N2
28.
Tērauds
29.
Br2
30.
CO