1.01.11. Ķīmisko saišu veidi (1.)

12. klase

Kāds ķīmiskās saites veids ir vielā? Ja jonu – raksti 1; ja kovalentā nepolārā (viena vai vairākas), raksti 2; ja kovalentā polārā (viena vai vairākas), raksti 3, ja metāliskā – raksti 4, ja ūdeņraža, raksti 5! Ja vielā ir vairāki saišu veidi, raksti minētos ciparus pieaugušā secībā. Piemēram, ja vielā ir gan kovalentā nepolārā, gan kovalentā polārā ķīmiskā saite, raksti 23 (bez atstarpēm un bez pieturzīmēm)!

1.
Čuguns
2.
Na2S
3.
HCl
4.
Ag
5.
H2
6.
Lodalva
7.
KCl
8.
Ca(NO3)2
9.
HF
10.
CO
11.
Na2O
12.
Tērauds
13.
Pb
14.
Misiņš
15.
Na2SO4
16.
NO2
17.
Bronza
18.
Cr
19.
K3P
20.
B2O3
21.
Mn
22.
N2
23.
Sr(OH)2
24.
BaF2
25.
H3PO4
26.
SrO
27.
P4
28.
KH
29.
KF
30.
PF5