1.01.11. Ķīmisko saišu veidi (1.)

12. klase

Kāds ķīmiskās saites veids ir vielā? Ja jonu – raksti 1; ja kovalentā nepolārā (viena vai vairākas), raksti 2; ja kovalentā polārā (viena vai vairākas), raksti 3, ja metāliskā – raksti 4, ja ūdeņraža, raksti 5! Ja vielā ir vairāki saišu veidi, raksti minētos ciparus pieaugušā secībā. Piemēram, ja vielā ir gan kovalentā nepolārā, gan kovalentā polārā ķīmiskā saite, raksti 23 (bez atstarpēm un bez pieturzīmēm)!

1.
HI
2.
PH3
3.
KF
4.
NaBr
5.
Silīcijs
6.
Na3N
7.
NH4Cl
8.
Čuguns
9.
KCl
10.
K3P
11.
KH
12.
Na2S
13.
Na2O
14.
SiO2
15.
Au
16.
HNO3
17.
CaF2
18.
CO
19.
K2O
20.
BaCl2
21.
H2
22.
BaI2
23.
K3PO4
24.
SiF4
25.
H2O
26.
NaF
27.
Ca(NO3)2
28.
Li
29.
NO2
30.
Mg