01.12. Ķīmisko saišu veidi (2.)

11. klase

Kāds ķīmiskās saites veids ir vielā? Ja jonu – raksti 1; ja kovalentā nepolārā (viena vai vairākas), raksti 2; ja kovalentā polārā (viena vai vairākas), raksti 3, ja metāliskā – raksti 4, ja ūdeņraža, raksti 5! Ja vielā ir vairāki saišu veidi, raksti minētos ciparus pieaugušā secībā. Piemēram, ja vielā ir gan kovalentā nepolārā, gan kovalentā polārā ķīmiskā saite, raksti 23 (bez atstarpēm un bez pieturzīmēm)!

1.
D2
2.
Cs3P
3.
Cr
4.
K3N
5.
NO2
6.
SiF4
7.
Ba(OH)2
8.
BaF2
9.
Čuguns
10.
Al
11.
KH
12.
W
13.
Ba3P2
14.
Cs2O
15.
CsF
16.
F2
17.
Tērauds
18.
Na3P
19.
PF5
20.
Ba(NO3)2
21.
NH4F
22.
SrH2
23.
U
24.
Cs2S
25.
BaO