1.01.12. Ķīmisko saišu veidi (2.)

11. klase

Kāds ķīmiskās saites veids ir vielā? Ja jonu – raksti 1; ja kovalentā nepolārā (viena vai vairākas), raksti 2; ja kovalentā polārā (viena vai vairākas), raksti 3, ja metāliskā – raksti 4, ja ūdeņraža, raksti 5! Ja vielā ir vairāki saišu veidi, raksti minētos ciparus pieaugušā secībā. Piemēram, ja vielā ir gan kovalentā nepolārā, gan kovalentā polārā ķīmiskā saite, raksti 23 (bez atstarpēm un bez pieturzīmēm)!

1.
Na2S
2.
BaBr2
3.
SrO
4.
H2O
5.
CsOH
6.
BaH2
7.
SiH4
8.
Dūralumīnijs
9.
SO2
10.
(NH4)2SO4
11.
CsCl
12.
CF4
13.
Na
14.
HNO3
15.
K3P
16.
Ba3P2
17.
PH3
18.
Bronza
19.
H2
20.
KH
21.
KNO3
22.
Sn
23.
C2H6
24.
Pb
25.
Dimants