1.01.12. Ķīmisko saišu veidi (1.)

11. klase

Kāds ķīmiskās saites veids ir vielā? Ja jonu – raksti 1; ja kovalentā nepolārā (viena vai vairākas), raksti 2; ja kovalentā polārā (viena vai vairākas), raksti 3, ja metāliskā – raksti 4, ja ūdeņraža, raksti 5! Ja vielā ir vairāki saišu veidi, raksti minētos ciparus pieaugušā secībā. Piemēram, ja vielā ir gan kovalentā nepolārā, gan kovalentā polārā ķīmiskā saite, raksti 23 (bez atstarpēm un bez pieturzīmēm)!

1.
Cl2
2.
HBr
3.
Li
4.
P4
5.
HI
6.
BaH2
7.
Na
8.
H3PO4
9.
Ag
10.
SiF4
11.
CH4
12.
Ba3N2
13.
Na3PO4
14.
KH
15.
BaO
16.
SiO2
17.
Ba3P2
18.
S8
19.
BaCl2
20.
SiH4