1.01.12. Ķīmisko saišu veidi (1.)

11. klase

Kāds ķīmiskās saites veids ir vielā? Ja jonu – raksti 1; ja kovalentā nepolārā (viena vai vairākas), raksti 2; ja kovalentā polārā (viena vai vairākas), raksti 3, ja metāliskā – raksti 4, ja ūdeņraža, raksti 5! Ja vielā ir vairāki saišu veidi, raksti minētos ciparus pieaugušā secībā. Piemēram, ja vielā ir gan kovalentā nepolārā, gan kovalentā polārā ķīmiskā saite, raksti 23 (bez atstarpēm un bez pieturzīmēm)!

1.
NO2
2.
Na3PO4
3.
HF
4.
Br2
5.
P2O5
6.
BaI2
7.
BaCl2
8.
OF2
9.
Sn
10.
Li
11.
CF4
12.
Ba3P2
13.
BaH2
14.
NaBr
15.
BaO
16.
KOH
17.
Ca
18.
Au
19.
Na2SO4
20.
CO