02.02. Ķīmisko saišu veidi (2.)

10. klase

Kāds ķīmiskās saites veids ir vielā? Ja jonu – raksti 1; ja kovalentā nepolārā (viena vai vairākas), raksti 2; ja kovalentā polārā (viena vai vairākas), raksti 3, ja metāliskā – raksti 4, ja ūdeņraža, raksti 5! Ja vielā ir vairāki saišu veidi, raksti minētos ciparus pieaugušā secībā. Piemēram, ja vielā ir gan kovalentā nepolārā, gan kovalentā polārā ķīmiskā saite, raksti 23 (bez atstarpēm un bez pieturzīmēm)!

1.
KNO3
2.
Pb
3.
Na3N
4.
Na2S
5.
CF4
6.
S8
7.
Ag
8.
(NH4)2SO4
9.
SO2
10.
Al
11.
SrCl2
12.
H2Se
13.
K3PO4
14.
Ra3N2
15.
Au
16.
NH4F
17.
NaBr
18.
HBr
19.
RbH
20.
H2