02.02. Ķīmisko saišu veidi (2.)

10. klase

Kāds ķīmiskās saites veids ir vielā? Ja jonu – raksti 1; ja kovalentā nepolārā (viena vai vairākas), raksti 2; ja kovalentā polārā (viena vai vairākas), raksti 3, ja metāliskā – raksti 4, ja ūdeņraža, raksti 5! Ja vielā ir vairāki saišu veidi, raksti minētos ciparus pieaugušā secībā. Piemēram, ja vielā ir gan kovalentā nepolārā, gan kovalentā polārā ķīmiskā saite, raksti 23 (bez atstarpēm un bez pieturzīmēm)!

1.
NH4F
2.
H2S
3.
I2
4.
Mn
5.
H2O2
6.
Na2S
7.
Na2O
8.
HI
9.
BaS
10.
SrO
11.
K2S
12.
Ca
13.
Ag
14.
NaCl
15.
K3N
16.
KBr
17.
(NH4)2SO4
18.
H3PO4
19.
Cl2
20.
H2Se