02.02. Ķīmisko saišu veidi (2.)

10. klase

Kāds ķīmiskās saites veids ir vielā? Ja jonu – raksti 1; ja kovalentā nepolārā (viena vai vairākas), raksti 2; ja kovalentā polārā (viena vai vairākas), raksti 3, ja metāliskā – raksti 4, ja ūdeņraža, raksti 5! Ja vielā ir vairāki saišu veidi, raksti minētos ciparus pieaugušā secībā. Piemēram, ja vielā ir gan kovalentā nepolārā, gan kovalentā polārā ķīmiskā saite, raksti 23 (bez atstarpēm un bez pieturzīmēm)!

1.
BaO
2.
NO2
3.
SiO2
4.
H2O
5.
SrCl2
6.
CaH2
7.
SrO
8.
CH3COOH
9.
U
10.
SO2
11.
NaI
12.
Cs2O
13.
OF2
14.
P2O5
15.
RaO
16.
NaF
17.
RaH2
18.
SF6
19.
H3PO4
20.
Cr