02.02. Ķīmisko saišu veidi (1.)

10. klase

Kāds ķīmiskās saites veids ir vielā? Ja jonu – raksti 1; ja kovalentā nepolārā (viena vai vairākas), raksti 2; ja kovalentā polārā (viena vai vairākas), raksti 3, ja metāliskā – raksti 4, ja ūdeņraža, raksti 5! Ja vielā ir vairāki saišu veidi, raksti minētos ciparus pieaugušā secībā. Piemēram, ja vielā ir gan kovalentā nepolārā, gan kovalentā polārā ķīmiskā saite, raksti 23 (bez atstarpēm un bez pieturzīmēm)!

1.
K2S
2.
Na2O
3.
NaOH
4.
P2O5
5.
HBr
6.
NaF
7.
Silīcijs
8.
Na3N
9.
CaF2
10.
O2
11.
KBr
12.
KH
13.
SiO2
14.
CF4
15.
NaCl