02.02. Ķīmisko saišu veidi (1.)

10. klase

Kāds ķīmiskās saites veids ir vielā? Ja jonu – raksti 1; ja kovalentā nepolārā (viena vai vairākas), raksti 2; ja kovalentā polārā (viena vai vairākas), raksti 3, ja metāliskā – raksti 4, ja ūdeņraža, raksti 5! Ja vielā ir vairāki saišu veidi, raksti minētos ciparus pieaugušā secībā. Piemēram, ja vielā ir gan kovalentā nepolārā, gan kovalentā polārā ķīmiskā saite, raksti 23 (bez atstarpēm un bez pieturzīmēm)!

1.
SiF4
2.
Misiņš
3.
BaS
4.
Na3P
5.
H2
6.
CaH2
7.
K3N
8.
Cl2
9.
Bronza
10.
BaI2
11.
SiO2
12.
Pb
13.
I2
14.
BaH2
15.
SiH4