1.01.08. Vielu nosaukumi I (1.)

12. klase

Uzraksti, kāds ir šīs vielas nosaukums!

1.
Na2SO3
2.
NaH
3.
NaMnO4
4.
K2SO4
5.
HCOOH
6.
FeBr3
7.
KClO3
8.
Ca(OH)2
9.
FeCl3
10.
N2O
11.
NaAlO2
12.
KMnO4
13.
HPO3
14.
AgNO3
15.
MgO
16.
CH4
17.
ZnSiO3
18.
NaF
19.
ZnBr2
20.
Al2(SO4)3