1.01.08. Vielu nosaukumi I (1.)

12. klase

Uzraksti, kāds ir šīs vielas nosaukums!

1.
MgZnO2
2.
K2CO3
3.
MgCl2
4.
K3PO4
5.
Al(NO3)3
6.
Cr2O3
7.
Ba3(PO4)2
8.
CaSO4.0,5H2O
9.
Na2S
10.
Ba3P2
11.
NaH
12.
SCl4
13.
CH3COONa
14.
NaPO3
15.
MnO3
16.
Na2[Zn(OH)4]
17.
CaSiO3
18.
LiH
19.
Na3N
20.
CCl4