1.01.06. Sāļu nosaukumi (4.)

12. klase

Uzraksti, kāds ir šīs sāls nosaukums!

1.
FeS
2.
NaF
3.
ZnCl2
4.
CdSO4
5.
MnSiO3
6.
LiPO3
7.
BaSO4
8.
Na2SO3
9.
FeSO4
10.
ZnS
11.
AlCl3
12.
[Ag(NH3)2]Cl
13.
CsCl
14.
GaCl3
15.
C6H5NH3Cl
16.
KClO3
17.
Na2S2O3
18.
MgSO3
19.
(HCOO)2Sr
20.
SnS2
21.
K2FeO4
22.
Ca3(AsO4)2
23.
NH4HS
24.
BaZnO2
25.
CaBr2
26.
RbNO3
27.
Mg(CrO2)2
28.
ZnCO3
29.
KAlO2
30.
CH3COONa