1.01.06. Sāļu nosaukumi (4.)

12. klase

Uzraksti, kāds ir šīs sāls nosaukums!

1.
BaS
2.
(NH4)2CO3
3.
Na2CO3
4.
CuCO3
5.
BeCO3
6.
NH4F
7.
CaI2
8.
CaF2
9.
FeSO3
10.
Mg(HCO3)2
11.
Al(OH)2Cl
12.
Na3PO4
13.
(C15H31COO)2Mg
14.
[Al(H2O)6](OH)3
15.
Li2ZnO2
16.
CuI
17.
FeSO4
18.
In(NO3)3
19.
[Cr(H2O)6](OH)3
20.
CrOHCl2
21.
CaMnO3
22.
NH4Cl
23.
FeCl3.6H2O
24.
K4P2O7
25.
NaNO3
26.
AlCl3
27.
NaHSO3
28.
CsNO3
29.
K2Cr2O7
30.
MgCl2