1.01.06. Sāļu nosaukumi (1.)

12. klase

Uzraksti, kāds ir šīs sāls nosaukums!

1.
Li2CO3
2.
CrSiO3
3.
FeS
4.
CaHPO4
5.
FeCl3
6.
Ag2SO3
7.
CaBr2
8.
Ba(MnO4)2
9.
Al(NO3)3
10.
CuCl2
11.
MgF2
12.
Cu(NO3)2
13.
MgCO3
14.
NaCl
15.
MnS
16.
Na3[Al(OH)6]
17.
Fe3(PO4)2
18.
AgBr
19.
MgZnO2
20.
BaBr2