03.01. Koeficienti ķīmisko reakciju vienādojumos (2.)

10. klase

Izvieto koeficientus reakcijas vienādojumā!

1.
____KClO3 → ____KCl + ____KClO4
2.
____H3PO4 → ____H4P2O7 + ____H2O
3.
____H2S + ____K2S → ____KHS
4.
____Ba(NO3)2 + ____K2SO4 → ____BaSO4 + ____KNO3
5.
____PbS + ____O3 → ____PbSO4 + ____O2
6.
____MnO2 + ____Al → ____Al2O3 + ____Mn
7.
____Li + ____S → ____Li2S
8.
____CaCO3 + ____HNO3 → ____Ca(NO3)2 + ____H2O + ____CO2
9.
____NH3 + ____H2SO4 → ____(NH4)2SO4
10.
____Na2SO3 → ____Na2SO4 + ____Na2S
11.
____HF + ____SiO2 → ____H2O + ____SiF4
12.
____TiO2 + ____H2O2 → ____H4TiO4 + ____O2
13.
____Na + ____N2 → ____Na3N
14.
____Au2O3 → ____Au + ____O2
15.
____Fe(CO)5 → ____Fe + ____CO
16.
____Zn + ____H3PO4 → ____H2 + ____Zn3(PO4)2
17.
____(CH3COO)2Pb + ____Na2S → ____CH3COONa + ____PbS
18.
____MgCl2 + ____AgNO3 → ____AgCl + ____Mg(NO3)2
19.
____Na + ____H2 → ____NaH
20.
____NH3 → ____N2 + ____H2