1.01.04. Skābju nosaukumi (3.)

12. klase

Uzraksti, kāds ir šīs skābes nosaukums!

1.
H3AsO4
2.
CH3COOH
3.
HCl
4.
HPO3
5.
H2MnO4
6.
H2S
7.
HCOOH
8.
HNO2
9.
HI
10.
H2SiO3
11.
HClO4
12.
HBr
13.
H2SO4
14.
HClO3
15.
H3BO3
16.
H3PO3
17.
HF
18.
C17H35COOH
19.
H2CrO4
20.
H3PO4
21.
HClO2
22.
HClO
23.
HMnO4
24.
H2SnO3
25.
HNO3