1.01.04. Skābju nosaukumi (2.)

12. klase

Uzraksti, kāds ir šīs skābes nosaukums!

1.
H2CO3
2.
H3PO3
3.
HMnO4
4.
H3BO3
5.
HBr
6.
H3AsO4
7.
CH3COOH
8.
HClO3
9.
H2SeO4
10.
HCl
11.
HI
12.
H2CrO4
13.
H3PO4
14.
HPO3
15.
H2MnO4
16.
H2S
17.
H2SO3
18.
HNO2
19.
H2Cr2O7
20.
HF