1.01.04. Skābju nosaukumi (2.)

12. klase

Uzraksti, kāds ir šīs skābes nosaukums!

1.
HMnO4
2.
H3AsO4
3.
H2SO4
4.
H2SO3
5.
H2S
6.
CH3COOH
7.
H2CrO4
8.
H2C2O4
9.
H3BO3
10.
H3PO3
11.
HCOOH
12.
H2MnO4
13.
H2SeO4
14.
HClO
15.
HCl
16.
HBr
17.
HNO2
18.
HF
19.
HClO3
20.
H2CO3