1.01.06. Sāļu nosaukumi (1.)

11. klase

Uzraksti, kāds ir sāls nosaukums!

1.
(NH4)2CO3
2.
NH4Br
3.
CuSO4.5H2O
4.
CH3COONH4
5.
NH4F
6.
LiI
7.
K2[Zn(OH)4]
8.
BaBr2
9.
Li2SO3
10.
Cu3(PO4)2
11.
ZnCl2
12.
KNO3
13.
CuSO3
14.
Ba3(PO4)2
15.
NH4NO3