1.01.06. Sāļu nosaukumi (1.)

11. klase

Uzraksti, kāds ir sāls nosaukums!

1.
HgS
2.
KF
3.
NH4F
4.
AgI
5.
PbI2
6.
Fe3(PO4)2
7.
ZnCl2
8.
FePO4
9.
MnSO3
10.
FeBr3
11.
NH4NO3
12.
K2SO4
13.
CuSO4
14.
KCl
15.
CrSiO3