01.05. Sāļu ķīmiskās formulas (4.)

11. klase

Uzraksi, kāda ir sāls ķīmiskā formula!

1.
Mangāna(II) jodīds
2.
Nātrija selenīts
3.
Nātrija tetrahidroksoberilāts
4.
Kalcija ferīts
5.
Kālija alumināts
6.
Svina spīde
7.
Amonija hidrogēnsulfāts
8.
Nātrija dihidrogēnfosfāts
9.
Amonija sulfīds
10.
Amonija nitrāts
11.
Amonija hidrigēnkarbonāts
12.
Kalcija fosfāts
13.
Amofoss
14.
Stroncija fosfāts
15.
Nātrija oksalāts
16.
Mangāna(II) ortofosfāts
17.
Berilija karbonāts
18.
Amonija fosfāts
19.
Hroma(II) sulfāts
20.
Norvēģijas salpetris
21.
Stroncija nitrāts
22.
Dzelzs(III) nitrāts
23.
Cēzija hlorīds
24.
Stroncija hlorīds
25.
Nātrija etanoāta trihidrāts
26.
Dzelzs(II) oksalāts
27.
Kālija hlorīts
28.
Vara(II) sulfīds
29.
Kalcija plumbāts
30.
Nātrija plumbāts
31.
Nātrija bromīts
32.
Amonija oksalāts
33.
Kadmija fosfāts
34.
Nātrija fluorīds
35.
Šķidrais stikls