1.01.04. Skābju nosaukumi (2.)

11. klase

Uzraksti, kāds ir skābes nosaukums!

1.
HNO2
2.
H2SO4
3.
HNO3
4.
HF
5.
HPO3
6.
HCOOH
7.
H2SO3
8.
CH3COOH
9.
H2Cr2O7
10.
H2MnO4
11.
HMnO4
12.
H2CrO4
13.
H3BO3
14.
H2S
15.
H3PO3