02.03. Oksidēšanas pakāpe (OP) (2.)

10. klase

Uzraksti, kāda ir ķīmiskā elementa oksidēšanas pakāpe (OP)!

1.
Slāpekļa OP vielā N2
2.
Fluora OP vielā O2F2
3.
Slāpekļa OP vielā Ca(NO3)2
4.
Alumīnija OP vielā Ba(AlO2)2
5.
Svina OP vielā PbCl2
6.
Volframa OP vielā H2WO4
7.
Vara OP vielā Cu
8.
Skābekļa OP vielā NaNO3
9.
Sudraba OP vielā AgF
10.
Skābekļa OP vielā K2B4O7
11.
Magnija OP vielā Mg2Si
12.
Svina OP vielā PbO
13.
Hroma OP vielā Cr3(PO4)2
14.
Bārija OP vielā BaBr2
15.
Mangāna OP vielā K2MnO3
16.
Kālija OP vielā KF
17.
Slāpekļa OP vielā (NH4)2CO3
18.
Kalcija OP vielā CaBr2
19.
Dzīvsudraba OP vielā HgS
20.
Slāpekļa OP vielā NaNO3
21.
Hroma OP vielā Cr(OH)3
22.
Kālija OP vielā K3P
23.
Broma OP vielā Br2
24.
Oglekļa OP vielā Ca(HCO3)2
25.
Ūdeņraža OP vielā Fe(OH)3
26.
Dzelzs OP vielā FeSO4
27.
Litija OP vielā LiOH
28.
Dzelzs OP vielā Fe(OH)3
29.
Dzelzs OP vielā FeCl3
30.
Skābekļa OP vielā NO