02.03. Oksidēšanas pakāpe (OP) (2.)

10. klase

Uzraksti, kāda ir ķīmiskā elementa oksidēšanas pakāpe (OP)!

1.
Broma OP vielā KBrO
2.
Hroma OP vielā K2Cr2O7
3.
Mangāna OP vielā K2MnO3
4.
Ūdeņraža OP vielā LiH
5.
Fosfora OP vielā FePO4
6.
Dzīvsudraba OP vielā HgCl2
7.
Nātrija OP vielā Na2S2O3 • 5H2O
8.
Kālija OP vielā K2SO4
9.
Sēra OP vielā Na2S
10.
Sudraba OP vielā Ag3PO4
11.
Osmija OP vielā OsO4
12.
Vara OP vielā CuCl2
13.
Hlora OP vielā Cl2O5
14.
Skābekļa OP vielā FeO
15.
Ūdeņraža OP vielā BaH2
16.
Hroma OP vielā Cr2(SO4)3
17.
Slāpekļa OP vielā (NH4)2CO3
18.
Skābekļa OP vielā Al(OH)3
19.
Magnija OP vielā MgC2O4
20.
Ūdeņraža OP vielā HBr
21.
Hroma OP vielā Cr(OH)3
22.
Vara OP vielā (CH3COO)2Cu
23.
Sēra OP vielā H2S2
24.
Silīcija OP vielā H2[SiF6]
25.
Broma OP vielā AgBr
26.
Hlora OP vielā [Ag(NH3)2]Cl
27.
Cinka OP vielā Zn3(PO4)2
28.
Kobalta OP vielā Co(NO3)2
29.
Ūdeņraža OP vielā LiAlH4
30.
Nātrija OP vielā Na3[Cr(OH)6]