02.03. Oksidēšanas pakāpe (OP) (1.)

10. klase

Uzraksti, kāda ir ķīmiskā elementa oksidēšanas pakāpe (OP)!

1.
Magnija OP vielā MgO
2.
Vara OP vielā CuBr2
3.
Broma OP vielā KBr
4.
Hlora OP vielā NaClO
5.
Cinka OP vielā Zn3P2
6.
Bārija OP vielā BaBr2
7.
Litija OP vielā LiF
8.
Dzelzs OP vielā KFeO2
9.
Mangāna OP vielā KMnO4
10.
Magnija OP vielā Mg(OH)2
11.
Mangāna OP vielā MnSO4
12.
Dzelzs OP vielā FeSO4
13.
Svina OP vielā PbS
14.
Svina OP vielā PbCl2
15.
Cinka OP vielā Zn(NO3)2
16.
Vara OP vielā Cu2O
17.
Kālija OP vielā KNO2
18.
Skābekļa OP vielā H3BO3
19.
Kālija OP vielā K2Cr2O7
20.
Mangāna OP vielā Mn2O7
21.
Kālija OP vielā K2ZnO2
22.
Hroma OP vielā Ag2CrO4
23.
Alumīnija OP vielā Al2O3
24.
Nātrija OP vielā Na3P
25.
Hroma OP vielā CrS
26.
Mangāna OP vielā MnO2
27.
Hlora OP vielā KClO4
28.
Hroma OP vielā Cr2(SO4)3
29.
Broma OP vielā HBrO2
30.
Kālija OP vielā K