02.03. Oksidēšanas pakāpe (OP) (1.)

10. klase

Uzraksti, kāda ir ķīmiskā elementa oksidēšanas pakāpe (OP)!

1.
Kālija OP vielā KNO2
2.
Kalcija OP vielā CaS
3.
Sudraba OP vielā AgPO3
4.
Vara OP vielā CuS
5.
Slāpekļa OP vielā NH4Cl
6.
Alvas OP vielā SnS
7.
Kalcija OP vielā CaSO3
8.
Dzelzs OP vielā Fe(NO3)3
9.
Hroma OP vielā K2CrO4
10.
Cinka OP vielā Zn
11.
Kālija OP vielā K2Cr2O7
12.
Alvas OP vielā SnO2
13.
Hlora OP vielā HCl
14.
Litija OP vielā LiF
15.
Broma OP vielā Br2
16.
Alvas OP vielā Na2SnO3
17.
Svina OP vielā Pb
18.
Cinka OP vielā Zn3P2
19.
Oglekļa OP vielā Ca(HCO3)2
20.
Kālija OP vielā K2ZnO2
21.
Fosfora OP vielā Fe3(PO4)2
22.
Dzelzs OP vielā Fe2O3
23.
Litija OP vielā Li3N
24.
Hroma OP vielā Cr(NO3)2
25.
Fosfora OP vielā PCl3
26.
Alumīnija OP vielā AlCl3
27.
Hroma OP vielā Na2CrO4
28.
Kalcija OP vielā CaF2
29.
Magnija OP vielā MgMnO4
30.
Magnija OP vielā Mg2Si