02.01. Atoma uzbūve (2.)

10. klase

Formulē atbildi, uzrakstot atbilstošo skaitli, burtu vai ķīmiskā elementa simbolu!

1.
Cik elektronu ir hēlija atoma kodola elektronapvalkā?
2.
Cik elektronu ir berilija atoma kodola elektronapvalkā?
3.
Kāda (aptuveni) ir ķīmiskā elementa cinka relatīvā atommasa?
4.
Kāda ir atoma masa atommasas vienībās, ja kodolā ir septiņi protoni un astoņi neitroni, bet atoma kodola elektronapvalkā – septiņi elektroni?
5.
Cik elektronu ir protija atoma kodola elektronapvalkā?
6.
Cik protonu atrodas ķīmiskā elementa atoma kodolā, ja šī elementa molmasa ir 79 g/mol?
7.
Cik protonu atrodas ķīmiskā elementa atoma kodolā, ja šī elementa molmasa ir 119 g/mol?
8.
Kāds ir neona atoma kodola lādiņš?
9.
Cik protonu atrodas ķīmiskā elementa atoma kodolā, ja šī elementa molmasa ir 19 g/mol?
10.
Kāda (aptuveni) ir ķīmiskā elementa torija relatīvā atommasa?
11.
Cik protonu atrodas ķīmiskā elementa atoma kodolā, ja šī elementa molmasa ir 24 g/mol?
12.
Cik enerģijas līmeņos izvietojas elektroni oglekļa atoma kodola elektronapvalkā?
13.
Kāds ir dzelzs atoma kodola lādiņš?
14.
Kāda (aptuveni) ir ķīmiskā elementa urāna relatīvā atommasa?
15.
Cik neitronu atrodas jonā, kura masas skaitlis ir 20, ja tā kodols satur deviņus protonus, bet kodola elektronapvalks satur desmit elektronus?
16.
Kāda (aptuveni) ir ķīmiskā elementa francija molmasa (g/mol)?
17.
Cik protonu atrodas ķīmiskā elementa atoma kodolā, ja šī elementa molmasa ir 127 g/mol?
18.
Cik enerģijas līmeņos izvietojas elektroni germānija atoma kodola elektronapvalkā?
19.
Cik neitronu atrodas jonā, kura masas skaitlis ir 79, ja tā kodols satur trīsdesmit piecus protonus, bet kodola elektronapvalks satur trīsdesmit sešus elektronus?
20.
Cik enerģijas līmeņos izvietojas elektroni antimona atoma kodola elektronapvalkā?