02.01. Atoma uzbūve (2.)

10. klase

Formulē atbildi, uzrakstot atbilstošo skaitli, burtu vai ķīmiskā elementa simbolu!

1.
Cik enerģijas līmeņos izvietojas elektroni rubīdija atoma kodola elektronapvalkā?
2.
Cik protonu ir bārija atoma kodolā?
3.
Cik protonu ir plutonija atoma kodolā?
4.
Cik protonu atrodas ķīmiskā elementa atoma kodolā, ja šī elementa molmasa ir 35,5 g/mol?
5.
Cik enerģijas līmeņos izvietojas elektroni silīcija atoma kodola elektronapvalkā?
6.
Cik enerģijas līmeņos izvietojas elektroni skābekļa atoma kodola elektronapvalkā?
7.
Kāds ir ķīmiskā elementa atomnumurs, ja šī elementa atoma kodolā atrodas viens protons un divi neitroni?
8.
Kāda (aptuveni) ir ķīmiskā elementa argona relatīvā atommasa?
9.
Kāds ir amerīcija atoma kodola lādiņš?
10.
Cik protonu atrodas ķīmiskā elementa atoma kodolā, ja šī elementa molmasa ir 11 g/mol?
11.
Cik protonu atrodas ķīmiskā elementa atoma kodolā, ja šī elementa molmasa ir 112 g/mol?
12.
Kāda ir atoma masa atommasas vienībās, ja kodolā ir deviņi protoni un desmit neitroni, bet atoma kodola elektronapvalkā – deviņi elektroni?
13.
Cik protonu atrodas ķīmiskā elementa atoma kodolā, ja šī elementa molmasa ir 209 g/mol?
14.
Cik elektronu ir silīcija atoma kodola elektronapvalkā?
15.
Cik elektronu ir arsēna atoma kodola elektronapvalkā?
16.
Cik enerģijas līmeņos izvietojas elektroni broma atoma kodola elektronapvalkā?
17.
Kāda (aptuveni) ir ķīmiskā elementa fluora molmasa (g/mol)?
18.
Cik enerģijas līmeņos izvietojas elektroni neona atoma kodola elektronapvalkā?
19.
Cik elektronu trūkst, lai sēra atomā tiktu pilnīgi aizpildīts atoma kodola elektronapvalka ārējais enerģijas līmenis?
20.
Kāda ir atoma masa atommasas vienībās, ja kodolā ir septiņi protoni un septiņi neitroni, bet atoma kodola elektronapvalkā – septiņi elektroni?