02.01. Atoma uzbūve (1.)

10. klase

Formulē atbildi, uzrakstot atbilstošo skaitli, burtu vai ķīmiskā elementa simbolu!

1.
Kāds ir ķīmiskā elementa atoma kodola lādiņš, ja kodola sastāvā ir četrpadsmit protoni un sešpadsmit neitroni?
2.
Cik protonu atrodas ķīmiskā elementa atoma kodolā, ja šī elementa molmasa ir 11 g/mol?
3.
Cik elektronu ir astata atoma kodola elektronapvalka ārējā enerģijas līmenī?
4.
Cik enerģijas līmeņos izvietojas elektroni hlora atoma kodola elektronapvalkā?
5.
Cik enerģijas līmeņos izvietojas elektroni kadmija atoma kodola elektronapvalkā?
6.
Kāda (aptuveni) ir ķīmiskā elementa amerīcija molmasa (g/mol)?
7.
Cik neitronu atrodas jonā, kura masas skaitlis ir 35, ja tā kodols satur sešpadsmit protonus, bet kodola elektronapvalks satur astoņpadsmit elektronus?
8.
Cik protonu ir cirkonija atoma kodolā?
9.
Cik protonu ir dzelzs atoma kodolā?
10.
Cik enerģijas līmeņos izvietojas elektroni torija atoma kodola elektronapvalkā?
11.
Cik elektronu ir ūdeņraža atoma kodola elektronapvalkā?
12.
Cik enerģijas līmeņos izvietojas elektroni dzelzs atoma kodola elektronapvalkā?
13.
Cik elektronu ir broma atoma kodola elektronapvalkā?
14.
Kāda (aptuveni) ir ķīmiskā elementa torija relatīvā atommasa?
15.
Cik protonu atrodas ķīmiskā elementa atoma kodolā, ja šī elementa molmasa ir 28 g/mol?