02.01. Atoma uzbūve (1.)

10. klase

Formulē atbildi, uzrakstot atbilstošo skaitli, burtu vai ķīmiskā elementa simbolu!

1.
Cik protonu atrodas ķīmiskā elementa atoma kodolā, ja šī elementa molmasa ir 79 g/mol?
2.
Cik enerģijas līmeņos izvietojas elektroni hafnija atoma kodola elektronapvalkā?
3.
Cik protonu ir broma atoma kodolā?
4.
Cik protonu atrodas ķīmiskā elementa atoma kodolā, ja šī elementa molmasa ir 210 g/mol?
5.
Kāda (aptuveni) ir ķīmiskā elementa antimona relatīvā atommasa?
6.
Cik protonu ir selēna atoma kodolā?
7.
Kāds ir fluora atoma kodola lādiņš?
8.
Cik protonu ir germānija atoma kodolā?
9.
Cik enerģijas līmeņos izvietojas elektroni stroncija atoma kodola elektronapvalkā?
10.
Kāda (aptuveni) ir ķīmiskā elementa joda relatīvā atommasa?
11.
Kāds ir cinka atoma kodola lādiņš?
12.
Cik enerģijas līmeņos izvietojas elektroni molibdēna atoma kodola elektronapvalkā?
13.
Kāda (aptuveni) ir ķīmiskā elementa bismuta molmasa (g/mol)?
14.
Cik elektronu ir radona atoma kodola elektronapvalkā?
15.
Cik elektronu ir zelta atoma kodola elektronapvalkā?