02.01. Atoma uzbūve (1.)

10. klase

Formulē atbildi, uzrakstot atbilstošo skaitli, burtu vai ķīmiskā elementa simbolu!

1.
Cik elektronu ir holmija atoma kodola elektronapvalkā?
2.
Cik enerģijas līmeņos izvietojas elektroni bismuta atoma kodola elektronapvalkā?
3.
Kāda (aptuveni, atommasas vienībās) ir protona masa?
4.
Cik protonu atrodas ķīmiskā elementa atoma kodolā, ja šī elementa molmasa ir 133 g/mol?
5.
Kāda (aptuveni) ir ķīmiskā elementa bismuta relatīvā atommasa?
6.
Kāds ir ķīmiskā elementa atoma kodola lādiņš, ja kodola sastāvā ir desmit protoni un divpadsmit neitroni?
7.
Kāda (aptuveni) ir ķīmiskā elementa selēna relatīvā atommasa?
8.
Kāds ir ķīmiskā elementa atoma kodola lādiņš, ja kodola sastāvā ir četrpadsmit protoni un piecpadsmit neitroni?
9.
Cik elektronu ir zelta atoma kodola elektronapvalkā?
10.
Cik enerģijas līmeņos izvietojas elektroni alumīnija atoma kodola elektronapvalkā?
11.
Cik neitronu atrodas jonā, kura masas skaitlis ir 34, ja tā kodols satur sešpadsmit protonus, bet kodola elektronapvalks satur astoņpadsmit elektronus?
12.
Kāda (aptuveni) ir ķīmiskā elementa eiropija relatīvā atommasa?
13.
Cik enerģijas līmeņos izvietojas elektroni litija atoma kodola elektronapvalkā?
14.
Cik neitronu atrodas jonā, kura masas skaitlis ir 23, ja tā kodols satur vienpadsmit protonus, bet kodola elektronapvalks satur desmit elektronus?
15.
Kāda ir atoma masa atommasas vienībās, ja kodolā ir astoņi protoni un desmit neitroni, bet atoma kodola elektronapvalkā – astoņi elektroni?