01.13. Vielu nosaukumi I (2.)

10. klase

Uzraksti, kāds ir šīs vielas nosaukums!

1.
K2O
2.
NH3
3.
MnCl2
4.
CrCl2
5.
BaS
6.
(HCOO)2Cu
7.
PCl3
8.
MnO2
9.
CrSO4
10.
Zn(NO3)2
11.
H3BO3
12.
PBr5
13.
Fe3O4
14.
LiI
15.
H2O
16.
KHCO3
17.
Na3PO4
18.
Mg3N2
19.
Sr(PO3)2
20.
NaOH