01.13. Vielu nosaukumi I (2.)

10. klase

Uzraksti, kāds ir šīs vielas nosaukums!

1.
PBr3
2.
Be(NO3)2
3.
CaCl2
4.
CrI2
5.
LiPO3
6.
HCOONa
7.
PBr5
8.
Sr(NO3)2
9.
AgF
10.
NaH
11.
MgCO3
12.
KI
13.
Zn3(PO4)2
14.
C3H8
15.
CrSO4
16.
BaF2
17.
P2O5
18.
H2C2O4
19.
K2SiO3
20.
CCl4