01.13. Vielu nosaukumi I (2.)

10. klase

Uzraksti, kāds ir šīs vielas nosaukums!

1.
AlCl3
2.
KNO2
3.
Cu(NO3)2
4.
Mg3P2
5.
NaPO3
6.
Na2S
7.
Cr(OH)2
8.
Cl2O5
9.
Na3[Al(OH)6]
10.
BaF2
11.
FeCl2
12.
Ca(OH)2
13.
(CuOH)2CO3
14.
ZnSO4
15.
CaSO4.2H2O
16.
MgCl2.6H2O
17.
Li2SO3
18.
LiI
19.
H2CO3
20.
CaBr2