01.13. Vielu nosaukumi I (1.)

10. klase

Uzraksti, kāds ir šīs vielas nosaukums!

1.
Mn(OH)2
2.
K3[Al(OH)6]
3.
HF
4.
NaNO3
5.
ZnSO4
6.
HCl
7.
NaF
8.
Cu(NO3)2
9.
Na2CO3
10.
Cl2O7
11.
KClO3
12.
Ag2S
13.
K2SO4
14.
Ag2O
15.
H2O