02.03. Oksīdu iegūšana (1.)

9. klase

Uzraksti ķīmiskās reakcijas vienādojumu!

1.
____Ni(OH)2 →
2.
____Pb(OH)2 →
3.
____Mg(OH)2 →
4.
____PbS + ____O2 →
5.
____CO + ____O2 →
6.
____Be + ____O2 →
7.
____Fe + ____O2 →
8.
____NH3 + ____O2 →
9.
____PH3 + ____O2 →
10.
____Cu + ____O2 →
11.
____SiH4 + ____O2 →
12.
____SO2 + ____O2 →
13.
____C + ____O2 →
14.
____NO + ____O2 →
15.
____SO3 →