02.03. Oksīdu iegūšana (1.)

9. klase

Uzraksti ķīmiskās reakcijas vienādojumu!

1.
____CO + ____O2 →
2.
____H2 + ____O2 →
3.
____CuS + ____O2 →
4.
____PH3 + ____O2 →
5.
____Fe + ____O2 →
6.
____Al(OH)3 →
7.
____FeO + ____O2 →
8.
____Cu + ____O2 →
9.
____Ba + ____O2 →
10.
____H2SiO3 →
11.
____Si + ____O2 →
12.
____NO + ____O2 →
13.
____NH3 + ____O2 →
14.
____LiOH →
15.
____Be + ____O2 →