01.10. Sāļu nosaukumi II (2.)

10. klase

Uzraksti, kāds ir šīs vielas nosaukums!

1.
CaCO3
2.
SnS
3.
Na2C2O4
4.
ZnSiO3
5.
NaHCO3
6.
Sr(FeO2)2
7.
Na2CO3
8.
RaSO4
9.
Fe3(AsO4)2
10.
(CH3COO)2Mn
11.
CaSO4.2H2O
12.
Na2MnO3
13.
K3[Fe(CN)6]
14.
CH3COONa
15.
Hg(NO3)2
16.
FeS
17.
Ca(HCO3)2
18.
LiHCO3
19.
Ba3[Al(OH)6]2
20.
K3[Cr(OH)6]
21.
LiNO3
22.
Mn(NO3)2
23.
LiCl
24.
ZnF2
25.
Pb3(PO4)2