01.10. Sāļu nosaukumi II (1.)

10. klase

Uzraksi, kāds ir šīs vielas nosaukums!

1.
BaHPO4
2.
K2CrO4
3.
Ca(AlO2)2
4.
LiH2PO4
5.
Sr(AlO2)2
6.
CaHPO4
7.
FeOHNO3
8.
FeCl3
9.
K4[Fe(CN)6]
10.
PbF2
11.
Ca(NO3)2
12.
[Cu(NH3)4]SO4
13.
Cu(NO3)2
14.
PbSiO3
15.
Na2S.9H2O
16.
Mn3(PO4)2
17.
AlOH(NO3)2
18.
CaF2
19.
Na3PO4
20.
PbI2