01.10. Sāļu nosaukumi II (1.)

10. klase

Uzraksi, kāds ir šīs vielas nosaukums!

1.
Na2HPO4
2.
Fe(OH)2NO3
3.
[Al(H2O)6](OH)3
4.
SnS
5.
MnSO3
6.
NaCl
7.
Ba(AlO2)2
8.
Ca(MnO4)2
9.
CrPO4
10.
Li2CrO4
11.
CuS
12.
Na2S.9H2O
13.
LiPO3
14.
KH2PO4
15.
PbS
16.
ZnF2
17.
CaI2
18.
Al(NO3)3
19.
ZnCO3
20.
MgSO4