01.10. Sāļu nosaukumi II (1.)

10. klase

Uzraksi, kāds ir šīs vielas nosaukums!

1.
SnCl2
2.
BaZnO2
3.
MgCr2O7
4.
FeS
5.
AgF
6.
KHCO3
7.
LiHS
8.
LiPO3
9.
FeF2
10.
FeCl2.4H2O
11.
PbSO3
12.
CaSO4.0,5H2O
13.
CaSO4.2H2O
14.
Mn(NO3)2
15.
KH2PO4