01.06. Skābju nosaukumi (2.)

10. klase

Uzraksti, kāds ir šīs skābes nosaukums!

1.
HPO3
2.
HNO3
3.
HCOOH
4.
H3BO3
5.
H2SO3
6.
HNO2
7.
HCl
8.
H3PO4
9.
HBr
10.
H2S
11.
CH3COOH
12.
HF
13.
H2C2O4
14.
H2CO3
15.
HI