01.06. Skābju nosaukumi (2.)

10. klase

Uzraksti, kāds ir šīs skābes nosaukums!

1.
H2SO3
2.
H3PO4
3.
HCl
4.
HI
5.
H3BO3
6.
H3PO4
7.
H3BO3
8.
H3PO3
9.
HCl
10.
H2SiO3
11.
HBr
12.
CH3COOH
13.
H2CO3
14.
HNO3
15.
HF